Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Znak Ruchu Maitri

Kontakty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI jest federacją wspólnot osób świeckich, które łączy wspólny charyzmat, duchowość i cele. Ich formację duchową i działalność koordynuje Rada Ruchu  z Głównym Odpowiedzialnym na czele. Więcej informacji na temat Ruchu MAITRI.

Rada Stała jest organem wykonawczym, powoływanym przez Walne Zgromadzenie uczestników Ruchu, kierującym bieżącą działalnością w dziedzinie organizacji formacji oraz realizacji celów statutowych. Reprezentuje także Ruch na zewnątrz i działa w jego imieniu.

Skład Rady Stałej: Edyta Ostrowska – Główna Odpowiedzialna (GO), Tadeusz Makulski (zastępca GO), Wojciech Zięba (zastępca GO).

KONTAKTY

1. Główna Odpowiedzialna
Edyta Ostrowska
tel. 600 323 522
e-mail: edostro {at} o2.pl
2. Duszpasterz Krajowy
ks. dr Andrzej Panasiuk
tel. 601 761 881
e-mail: panasiuk58 {at} wp.pl
www.maitri-duszpasterz.pl
3. Wspólnoty Ruchu i ich odpowiedzialni
Białystok
Bytom
Gdańsk
Lublin
Poznań
Racibórz
Toruń
Warszawa
Wrocław

 

Kontakty Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI