bytom1

Kolejne spotkanie bytomskiej wspólnoty Ruchu “Maitri” przypadło 8 kwietnia 2015 r. Rozpoczęło się ono uczestnictwem we Mszy św. w parafii św. Jacka. Był to uroczysty dzień stulecia konsekracji kościoła.

Po zakończeniu budowy w drugiej połowie 1911 r. nastąpiło poświęcenie 27 sierpnia tegoż roku. Uroczystej benedykcji dokonał proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ks. dziekan Emanuel Buchwald. Parafia św. Jacka została erygowana 1 lipca 1915 r. mocą dekretu biskupa wrocławskiego Adolfa Bertrama (późniejszego kardynała), który z dotychczasowej administracji będącej częścią parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu utworzył samodzielną wspólnotę Ludu Bożego.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie “święcone” Ruchu “Maitri”, podczas którego spożywano różnego rodzaju jajeczka i pyszne ciasta. Odpowiedzialna za wspólnotę Danuta Szczepańska dzieliła się wspomnieniami z pielgrzymki do Rzymu, a uczestniczka Anna Kwiatkowska-Pamuła – przeżyciami z obrony pracy doktorskiej. Wspólnota bytomska obchodziła też dziesiątą rocznicę zatwierdzenia przez Sąd Rejonowy w Katowicach Stowarzyszenia Adopcji Serca – “Maitri”. W pierwszych dniach kwietnia 2005 r. miało ono swoje pierwsze spotkanie.