39-te Spotkanie Krajowe Ruchu “Maitri”.

W dniach 3-4 października w Częstochowie spotkali się uczestnicy Ruchu na dorocznym 39-tym Spotkaniu Krajowym. Było ono okazją do wspólnej modlitwy i wysłuchania informacji o działaniach poszczególnych Wspólnot , a także przedyskutowania planów na nadchodzący rok, w którym Ruch będzie obchodził XL- lecie istnienia. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób , wśród nich znaleźli się nowi uczestnicy Ruchu i wolontariusze. W niedzielne przedpołudnie uczestnicy wysłuchali informacji podsumowującej program  Adopcji Serca w kontekście jubileuszu 20-lecia zaangażowania Ruchu “Maitri” to dzieło pomocy dzieciom z Afryki. Jednym z elementów programu w tym dniu było spotkanie z Sisotrą Michaelą Pawlik, które w zgodnej ocenie uczestników może stać się przyczynkiem do rozwoju dialogu z Ruchem.