Nasza historia

Ruch Maitri – Historia działalności ruchu świeckich katolików.

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest federacją Wspólnot osób świeckich, których jednoczy potrzeba niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom Ziemi. Pierwsza Wspólnota powstała  w 1975 roku w Warszawie. Założycielem był ówczesny student Jacek Wójcik, który kierowany radami śp. ks. Bronisława Bozowskiego trafił, w trakcie podróży do Indii do Domu Sióstr Misjonarek Miłości w Kalkucie, gdzie podjął pracę wolontariacką. Inspiracją do założenia Ruchu była postawa i praca bł. Matki Teresy i jej Zgromadzenia.

Początki Ruchu

Na przełomie lat 1975/76 przy klasztorze oo. Paulinów przy ul. Długiej 3 w Warszawie powstała grupa pod nazwą Studenckie Konwersatorium Trzeciego Świata, która została zatwierdzona pismem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.  Już rok później powstała druga grupa w Bytomiu, a na początku 1978 roku w Gdańsku. W latach 80-tych na terenie Polski działało ponad 30 grup, a Ruch liczył ponad trzystu uczestników. Powstały też grupy na Słowacji i w Czechach (głównie dzięki zaangażowaniu Wojciecha Zięby z Gdańska). Ruch zaczął się rozwijać bardzo dynamicznie pod nazwą Ruch Wymiany i Pojednania, z czasem dodano słowo “Maitri”. W tamtym czasie praca uczestników ruchu polegała na wysyłaniu paczek pomocowych głownie do ośrodków prowadzonych przez Matkę Teresę i jej Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości.

W 1990 roku pierwotna nazwa, Ruch Wymiany z Krajami Trzeciego Świata – Maitri, została zmieniona na Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”.  Z upływem czasu ukierunkowano się na współpracę z polskimi misjonarzami pracującymi wśród najbiedniejszych mieszkańców Indii, Ameryki Południowej i Afryki. Przez wiele lat Członkowie Ruchu blisko współpracowali też z o. Marianem Żelazkiem SVD, opiekującym się trędowatymi w mieście Puri w Indiach.

Duszpasterze Krajowi

Pierwszym Krajowym Duszpasterzem został, mianowany przez Episkopat Polski w 1989 Śp. ks. dr. Roman Forycki SAC. W ciągu ponad 20-letniej posługi ks. Roman wniósł znaczący wkład w rozwój Ruchu, rozpoznanie jego charyzmatu i określenia zasad jego funkcjonowania. Pod jego kierunkiem rozpoczęto prace nad Statutem, który został w ostatecznej wersji został przyjęty w 2003 r. Przez kilka lat nad rozwojem duchowym uczestników pracował jako Główny Animator, ks. Hubert Sklorz. W 2011 roku kolejnym Duszpasterzem Krajowym Ruchu został ks. Jan Jacek Stefanów SVD, jego kadencja zakończyła się w 2016 roku. W dniu 14 marca 2017 przez Konferencję Episkopatu Polski  został powołany na funkcję Duszpasterza Krajowego  ks. dr Andrzej Panasiuk z Archidiecezji gnieźnieńskiej.

Osoby odpowiedzialne

Funkcję Głównego Odpowiedzialnego/Koordynatora Ruchu kolejno pełnili: Alicja Tybora (Kościerzyna), Weronika Musioł (Racibórz), Wojciech Zięba (Gdańsk), Dariusz Beczek (Lublin), Jacek Wójcik (Warszawa) i od 2011 roku – ponownie – Weronika Musioł.

Uczestnictwo i praca

Uczestnictwo w Ruchu od początku jego istnienia wiąże się ściśle z formacją duchową członków i pracą na rzecz ubogich i głodujących. W swoich szeregach Ruch skupia osoby świeckie wszystkich stanów, niektóre z nich posiadają wykształcenie teologiczne. Ruch uznał za patronów św. Franciszka i św. Matkę Teresę. Każdy z uczestników wypełnia swoje zadanie odpowiednio do swej sytuacji życiowej i zdolności dostrzegania problemów nędzy, głodu i braku jedności we współczesnym świecie. Ewangelia i duchowość bł. Matki Teresy stanowią fundament w poszukiwania dróg realizacji tego zadania. Takie działanie jest szczególnym rysem Ruchu. W ciągu 40 lat istnienia Ruch stał się jednym z największych dzieł prowadzonych na rzecz misji przez katolicki laikat w ścisłej współpracy z Kościołem.

Praca w Ruchu i podejmowane działania są odpowiedzią na wołanie Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z mych braci najmniejszych, Mnieście uczynili. Bo byłem głodny, spragniony, byłem przybyszem, byłem nagi, chory, w więzieniu…” (por. Mt 25,34-40). Począwszy od 1996 roku Ruch rozwija program pomocy dzieciom afrykańskim – Adopcja Serca.

Wspólnoty

Ruch jest członkiem założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. W ramach dziesięciu wspólnot działających przy parafiach (Gdańsk, Białystok, Warszawa, Lublin, Bytom, Gliwice, Rybnik, Racibórz, Toruń, Wrocław). Wspólnoty posiadają w ramach parafii opiekunów duchowych, pozostają także w kontaktach z biskupami diecezjalnymi. Wspólnoty gdańska i bytomska posiadają reprezentację prawną, którą są założone przez członków Ruchu Stowarzyszenia.