Tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri” W dwóch poprzednich numerach przedstawiliśmy elementy tożsamości Ruchu “Maitri” na podstawie rozważań Wojciecha Zięby, wygłoszonych podczas wystąpienia na 44. Spotkaniu Krajowym uczestników Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. Poniższy tekst stanowi kończące temat podsumowanie. [caption id="attachment_22142" align="aligncenter" width="565"] Rekolekcje Ruchu „Maitri” Koszarawa 2013[/caption] Jeden duch i jedno serce Ruch „Maitri” to wspólnota ludzi wierzących...