IMG_9496

Szkoła w Guelengu zbudowana dzięki pomocy Ruchu MAITRI.

Położona niedaleko miasta Guider w prowincji Północnej Kamerunu wioska Gueleng zyskała nową szkołę. Dzięki zaangażowaniu Ruchu MAITRI, przede wszystkim jego lubelskiej wspólnoty znaleźli się darczyńcy, którzy wsparli budowę łącznie kwotą 30.000€. Powstał nowy budynek szkolny dla 160 uczniów. W sobotę 18 marca odbyło się jego uroczyste otwarcie. Pomysłodawczynią budowy szkoły i osobą odpowiedzialną za realizację projektu była Siostra Paulina Megier.

Istniejąca dotychczas szkoła, do której uczęszcza 358 uczniów nie była w stanie ich pomieścić. Około 160 dzieci uczyło się w pobliskim szałasie. Budynek z dwoma salami służy czterem starszym klasom, nie ma w nim ławek, dzieci siedzą na cementowej podłodze. Jest jedynie mały stolik dla nauczyciela i tablica. W szkole pracuje  5 nauczycieli, warunki są więc bardzo ubogie, co powoduje że dużo z tych dzieci powtarza klasę kilka razy. W ubiegłym roku jedynie 18 uczniów zdało do szkoły średniej. Dzięki projektowi również ten budynek zyskał nowe wyposażenie

Podziękowania z Gueleng

Otrzymaliśmy list od S. Pauliny Megier. w którym opisała całe wydarzeni.

Drodzy ofiarodawcy budowy szkoły w Gueleng
Oto dzisiaj, w kilku słowach pragnę zwrócić się do Was. W sobotę, to było 18 marca, odbyło się uroczyste otwarcie budynku szkolnego z dwoma salami w Gueleng. Jak sami wyrazili to w podziękowaniu, że budynek ten został im ofiarowany jak manna z nieba. Ten wielki dar dla wioski Gueleng i nie tylko, bo dużo dzieci dochodzi z wiosek podległych, powstał dzięki Wam, Drodzy Przyjaciele misji. W dzień otwarcia szkoły, posadzili mnie na honorowym miejscu, które Wy powinniście zająć… Byłam bardzo zażenowana tym miejscem, bo za nic niezasłużonym. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie starania, posunięcia czynione w tym kierunku. Dziękuje tym Wszystkim, którzy odpowiedzieli na ten apel, za ich wielkoduszne serce, które dzieli się z potrzebującymi!

Budowa trochę się ociągała, ponieważ prace wykonane były przez ludzi miejscowych bez powierzenia projektu konkretnemu przedsiębiorstwu. Gdyby budowę wzięło w rękę jakieś przedsiębiorstwo, kosztowałoby nas to dużo więcej i prace nie byłyby wykonane jak by się chciało. Głównym inżynierem był student, a całość była pilnowana przeze mnie.

Pomogło nam to też, że z tych pieniędzy daliśmy radę wykonać ławki do starej szkoły, która była pusta i dzieci siedziały na cemencie. Zakupiliśmy też potrzebne dokumenty dla nauczycieli, wynagrodziliśmy nauczycieli wolontariuszy, którzy od września nie otrzymali złotówki. Zakupiliśmy tornistry z potrzebnymi przyborami dla dzieci sierot i z rodzin wielodzietnych. Więc patrząc na całość szkoły, szkoła została obdarzona wielkim darem. Wszyscy są tego bardzo świadomi, nie tylko miejscowa ludność, ale również ci, którzy cokolwiek słyszą i widzą powstanie pięknego budynku szkolnego.

Dlatego bądźcie świadomi, że Wasz wysiłek wydał piękne owoce! Oby ten piękny obraz szkoły zachował się jak najdłużej! Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam dobroczynność Waszych gorących serc! Wdzięczna za wszystko!

Gdzie znajduje się wioska Gueleng?

Gueleng jest wioską w Północnym Kamerunie w powiecie Mayo-Oulo miasta Guider. W odległości 2 km od Gueleng leży miejscowość Mandama, gdzie znajduje się misja polskich Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.

Ludzie żyją jedynie z pola, które uprawiają w porze deszczowej. Uprawiają bawełnę, kukurydzę, orzeszki, ale zbiory ich są słabe, bo gleba nie jest urodzajna. Rodziny są wielodzietne, mnóstwo dzieci jeszcze nie uczęszcza do szkoły, bo to kosztuje, a mimo to szkoła jest przepełniona –  napisała Siostra Paulina

Szkoła w Guelengu zbudowana dzięki pomocy Ruchu MAITRI.

17430745_306777403074322_1334510204_o

17342281_305378379880891_1240839632_o

IMG_9498