Relacja uczestników Ruchu “Maitri” z Św. Matką Teresą

4 września kilkoro uczestników Ruchu “Maitri” wzięło udział w mszy kanonizacyjnej Św. Matki Teresy. To  nie przypadek, że się tam znaleźli wszak Św. Matka Teresa jest obok Świętego Franciszka patronką Ruchu.  Pierwszy kontakt z przyszłą świętą podjął w roku 1975 późniejszy założyciel Ruchu Jacek Wójcik. Kilkoro członków podążając Jego śladem podejmowało pracę wolontariacką w domach Misjonarek Miłości w Indiach. Matka Teresa spotykała się także z uczestnikami Ruchu “Maitri” w latach 80′ w trakcie wizyt w Polsce. Wspólnoty Ruchu prowadziły wtedy zakrojoną na olbrzymią skalę akcję wysyłania paczek do Kalkuty. Wspomnieniami z tych czasów podzielili się uczestnicy wydarzeń na antenie Radia  Rodzina.   Dzięki staraniom bytomskiej wspólnoty w Bytomiu nadano imię Bł. Matki Teresy jednemu ze skwerów.

W roku 1985 Wojciech Zięba z Gdańska został osobą łącznikową Misjonarek Miłości na Polskę oraz na wschodnią Europę. Poniżej zamieszczamy kopię dokumentu z podpisem Matki Teresy.

Św. Matka Teresa

Matka Teresa upoważnia Wojciecha Ziębę do reprezentowania

Duchowość Św. Matki Teresy

Św. Matka Teresa, kiedy odbierała Pokojową Nagrodę Nobla, powiedziała między innymi: „Dziś jest tyle cierpienia i czuję, że męka Chrystusa odżywa znowu”. Czy zgadzasz się z tym? On nas umiłował aż do śmierci. Ale i my możemy okazać Mu swą miłość – to, co chcielibyśmy uczynić dla Niego, kiedy cierpiał na krzyżu, możemy dziś uczynić dla naszych cierpiących braci. Jezus wołał z krzyża: „Pragnę!” Możemy dziś zaspokoić Jego pragnienie – nie tylko napoju, ale przede wszystkim naszej miłości – kiedy okażemy miłość naszym cierpiącym braciom. W ten sposób Jezus daje nam dziś okazję i wzywa nas, abyśmy przyjęli Go do swego życia i odpowiedzieli czynem na Jego dar z samego siebie. Ruch MAITRI stara się kontynuować jej wrażliwość na cierpienie, chęć niesienia pomocy oraz głęboką duchowość.

Św. Matka Teresa patronką Ruchu “Maitri”. Wspomnienia ze spotkań