Ruch “Maitri” ma 40-lat. Spotkanie Krajowe Częstochowa

IMG_8589Ruch “Maitri” ma 40-lat. Spotkanie Krajowe Częstochowa. W dniach 14-16 października odbyło się 40. jubileuszowe Spotkanie Krajowe uczestników Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”. W pallotyńskiej “Dolinie Miłosierdzia” w Częstochowie zjawili się przedstawiciele wszystkich istniejących Wspólnot Ruchu (Białystok, Bytom, Gdańsk, Gliwice, Lublin, Racibórz, Rybnik, Warszawa, Wrocław) oraz uczestnicy Ruchu, którzy byli aktywni w pierwszym dwudziestoleciu działalności. Dołączyli do nichIMG_8567 duszpasterze wspólnot oraz misjonarze ze zgromadzenia Księży Pallotynów. Spotkanie było okazją do wspólnego przeżywania duchowości  oraz do prezentacji wspomnień przedstawianych przez  osoby działające od początku Ruchu. Obszerną informację o swojej działalności przedstawiła Wspólnota z Czech. Jednym wydarzeń była prezentacja przedstawiona przez Wspólnotę z Gdańska “Adopcja Serca i co dalej?” osadzona w kontekście 20-lecia programu. Uczestnicy mogli także zapoznać się z działalnością poszczególnych Wspólnot pokazaną na posterach zawieszonych w hallu konferencyjnym . Na zakończenie Spotkania Krajowego uczestnicy wzięli udziałw  Mszy Św. przed Obrazem Matki Boskiej na Jasnej Górze. Po Eucharystii dokonano zawierzenia Ruchu Matce Bożej.

Program Adopcja Serca
Program „Adopcja Serca” zainicjował w Polsce Ruch “Maitri”. W swych początkach program był pomysłem na ratunek i zapewnienie edukacji zagrożonym śmiercią głodową osieroconym dzieciom, po IMG_8583drastycznej w skutkach wojnie domowej w Rwandzie , w wyniku której w 1994 roku życie straciło niemal milion osób. Świadkowie tych zdarzeń, księża pallotyni i siostry pallotynki z Polski, dzięki zaangażowaniu uczestników Ruchu “Maitri” rozpoczęli program adopcji na odległość. Jego celem jest uchronienie najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących dzieci od głodu i chorób, oraz zapewnienie im środków na naukę i przygotowanie ich do samodzielnego życia. Program zapewnia środki na utrzymanie dziecka i pokrycie wydatków związanych z jego edukacją. Umożliwia w ten sposób dziecku długotrwały i stabilny rozwój oraz nadzieję na lepszą przyszłość. Pierwsze sieroty z Rwandy objęte zostały programem przez ośrodek Ruchu “Maitri” w Gdańsku na przełomie 1995/96.

Ruch “Maitri” ma 40-lat.

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest federacją Wspólnot osób świeckich, których celem jest niesienie pomocy ubogim społecznościom krajów rozwijających się i kształtowanie postaw członków.  Inspiracją do założenia Ruchu była postawa i praca bł. Matki Teresy i jej Zgromadzenia. Wspólnoty działają przy parafiach Kościoła katolickiego w Polsce. Pierwsza z nich powstała  na przełomie 1975/76 roku w Warszawie. Kolejne rozwinęły się w Gdańsku, Bytomiu, Raciborzu, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Gliwicach i Pyskowicach. Ruch istnieje także w Czechach.

222„Charyzmatem ruchu jest wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych” – Statut Ruchu “Maitri”

Przez pierwsze lata istnienia uczestnicy Ruchu “Maitri” dostarczali pomoc ubogim mieszkańcom Indii wysyłając paczki z artykułami pierwszej potrzeby, lekami i środkami opatrunkowymi do Sióstr Misjonarek Miłości w Kalkucie oraz do polskich misjonarzy pracujących na rzecz trędowatych w Jeevodaya i w Puri. Na przełomie 1995/1996 roku we współpracy ze Zgromadzeniami Księży Pallotynów i Sióstr Pallotynek Ruch “Maitri” zapoczątkował w Rwandzie i DR Kongo program Adopcja Serca, w celu ratowania rzeszy sierot od śmierci z głodu i zapewnienie im możliwości nauki. W 2015 roku Wspólnoty Ruchu “Maitri” współpracują z 18 Zgromadzeniami  Zakonnymi w 12 krajach, a programem “Adopcji” objętych jest 3548 dzieci i młodzieży. Ruch “Maitri” realizując swoje cele statutowe przyczynia się do szeroko pojmowanej wymiany pomiędzy wspierającymi działania ofiarodawcami, otrzymującymi pomoc dziećmi i ich rodzinami, misjonarzami , członkami  i wolontariuszami. Dzięki realizacji programów pomocy humanitarnej realizowanych przy udziale Ruchu “Maitri” wsparcie uzyskuje tysiące ubogich dzieci i ich rodzin , rozwija się także infrastruktura umożliwiająca organizowanie pomocy w placówkach misyjnych w 42 placówkach misyjnych, do których dociera pomoc.

111Pomoc jest możliwa dzięki życzliwości ofiarodawców: pojedynczych osób, całych rodzin, klas szkolnych, wspólnot parafialnych i dzięki zaangażowaniu rzeszy bezinteresownych wolontariuszy i członków Ruchu. Wolontariusze Ruchu “Maitri” zapewniają kontakt pomiędzy podopiecznymi, a wspierającymi ich “Rodzicami Adopcyjnymi”, odwiedzają także podopiecznych w afrykańskich wioskach, spotykają się z nimi w szkołach i na placówkach misyjnych. Na stałe współpracuje z Ruchem ok 100 wolontariuszy. Strona internetowa: www.maitri.pl

Ruch “Maitri” ma 40-lat. Spotkanie Krajowe Częstochowa