DSCN1672

6 grudnia 2014 r., pod koniec pierwszego tygodnia adwentu, raciborska wspólnota Ruchu „Maitri” spotkała się na kilkugodzinnym skupieniu adwentowym. Skupienie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej, a następnie duszpasterz wspólnoty ks. Jacek Olewicz wygłosił konferencję na temat modlitwy. Podkreślił w niej m.in., że pełni ona ważną rolę w budowaniu jedności wspólnoty, wymaga przygotowania, które polega na codziennym czuwaniu nad swoimi myślami i sercem. Modlitwa jest szczególna formą przygotowania się w adwencie na czas świąt Bożego Narodzenia.

W przerwie członkinie wspólnoty świętowały imieniny Barbary, omawiały bieżące sprawy wspólnoty oraz gościły księdza proboszcza, który zetknął się z Ruchem „Maitri” jeszcze w czasach seminaryjnych. Żywo interesował się aktualną działalnością Ruchu zarówno w parafii Matki Bożej, jak i w kraju. Po przerwie w kręgu biblijnym uczestniczki dzieliły się słowem Bożym, a całość zakończyła Eucharystia w intencji wspólnoty. Pomimo iż czas adwentu jest tak cenny w związku z przygotowaniem świąt w rodzinie, to jednak w opinii wszystkich uczestniczek ważniejsze jest przygotowanie duchowe. Wszystkie wyraziły radość z tego, że udało się wygospodarować czas na duchowe przeżywanie adwentu we wspólnocie.

W tym samym dniu swój dzień skupienia przeżywała również wspólnota wrocławska. W programie nie zabrakło Mszy św. ani Adoracji Najświętszego Sakramentu. Marek Oktaba opowiadał ponadto o swojej książce (napisanej wraz z ks. Romanem Rusinkiem SAC): “Przywrócić nadzieję. Adopcja Serca”. W obu spotkaniach wzięło udział po 8 osób.