Pomoc w budowie szkoły w Rwandzie

Projekt:  s. Angeline Kambugu, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
Misja: Ruhango, Rwanda
Kwota projektu: 315.510 €

Nazwa projektu: 305/PALLS

Opis

Od 44 lat w Rwandzie

Pomoc w budowie szkoły w Rwandzie. Siostry Misjonarki Pallotynki, pracują w Rwandzie i D.R. Kongo od 1977 r. W 2016 roku została powołana do życia nowa prowincja Zgromadzenia Sióstr Pallotynek – Rwanda, DR Kongo, Uganda. Zgromadzenie prowadzi już szkołę St. Vincent Pallotti School z 3 poziomami nauczania w Masaka w Rwandzie.  Bazując na tych doświadczeniach postanowiłyśmy przyczynić się do rozwiązania problemu braku dostępu do dobrej edukacji w Ruhango, gdzie leży jedna z naszych misji.  Zaczęłyśmy od pozyskania terenu i zbudowania przedszkola, które zostało uruchomione w 2020 roku. Obecnie chciałybyśmy zbudować Szkołę Podstawową, w której te dzieci mogłyby kontynuować naukę. Wychodzi to naprzeciw potrzebom rodziców, którzy mając swoje dzieci w naszym przedszkolu zastanawiają się, gdzie ich dzieci będą mogły kontynuować naukę, a także innych rodziców z okolicy, którzy chcieliby posłać swoje dzieci do szkoły.

Nie stać ich na szkołę

Ludzie, których ze względu na ich niskie dochody nie stać na czesne w istniejących prywatnych szkołach,  martwią się jakością edukacji w regionie. Chcieliby zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. Nierzadko dzieci porzucają szkołę i trafiają na ulice, a ich szanse na pomyślną przyszłość od najmłodszych lat maleją – hamuje to rozwój kraju jako całości. Bierzemy takie dzieci pod opiekę w programie Adopcja Serca. Budowa szkoły w Ruhango zapewniłaby wysokiej jakości edukację w regionie, a taką wysoką jakość nauczania, którą zapewniają szkoły katolickie.

Główne cele projektu

  • Zapewnienie dzieciom dobrego wykształcenia podstawowego z wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską.
  • Zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie problemu porzucania szkoły podstawowej.
  • Zapewnienie dzieciom z rodzin ubogich lub dotkniętych HIV/AIDS i/lub zakażonych łatwego dostępu do edukacji w szkole podstawowej bez konieczności pokonywania długich dystansów.

Budowa szkoły realizowana będzie etapami, w pierwszej fazie chcemy wybudować budynek z 6 salami lekcyjnymi, zapleczem sanitarnym, ogrodzeniem, administracją, kuchnią oraz zakupić niezbędny sprzęt. Biorąc pod uwagę ograniczenia naszych środków finansowych i nasze zaangażowanie w różnych dziedzinach apostolatu, jako zgromadzenie nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych z realizacją tego projektu we własnym zakresie. Od tych małych obecnie dzieci zależy rozwój i przyszłość naszego kraju. Czy to dzieło dojdzie do skutku zależy w ogromnej mierze od ludzi dobrej woli, my bardzo ufamy, że takich ludzie nie brakuje.

W imieniu beneficjentów Szkoły Podstawowej, dzieci i rodziców, dziękujemy z góry za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Zapewniamy nasze szczere zjednoczenie w modlitwie.

Kosztorys:

Lp. Budynek: Kwota (franki rwandyjskie) Kwota (Euro)
1 BUDOWA szkolny 6 klas 87.951.350 87 951 €
2 administracyjny 31.732.025 31 732 €
3 umywalnia + toalety 26.864.280 26 864 €
4 ogrodzenie 49.943.500 49 952 €
5 kuchnia 29.722.460 29 722 €
 
1 URZĄDZENIA I SPRZĘT Meble 14.519.900 14 520 €
2 Monitoring 1.765.870 1 766 €
3 Instalacja piorunochronu 8.439.000 8 439 €
4 Sprzęt elektroniczny, komputery 19.750.000 19 750 €
5 Wyposażenie kuchni 1.410.500 1 411 €
6 Wyposażenie umywalni i toalet 6.150.640 6 151€
7 Zbiorniki na wodę 7.250.500 7 251 €
INNE 30 000 €
R A Z E M 285.500.025 315 510 €

Numer projektu: 305/PALLS

Kwota projektu: 315.510 €

s. Angeline Kambugu, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Prowincja Rwanda- DR Kongo – Uganda

Projekt uzyskał finansowanie we współpracy ze szwajcarską Fundacją Amani. Zakończenie budowy planowane jest w jesieni 2022.