Boże Narodzenie w Afryce – podaruj radość ubogim dzieciom z Kamerunu!

Projekt:  s. Alicja Adamska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Misja: Abong Mbang, Kamerun
Kwota projektu: 3560 €

Nazwa projektu: 157/CHRYS

Opis

Uchyl dzieciom rąbek nieba

Po wielokrotnym doświadczeniu organizowania święta dla dzieci z okazji Bożego Narodzenia, pielgrzymek diecezjalnych oraz Dnia Młodości 11 lutego, ośmielam się zwrócić ponownie z prośbą o dofinansowanie tych uroczystości. Cel tej prośby jest ciągle ten sam. Dzięki Waszemu wsparciu uchylamy dzieciom rąbka nieba. Dla dzieci Afryki święto to nabiera wartości chrześcijańskich dzięki pomocy ludzi wielkich serc. Boże Narodzenie w Afryce to okazja do podarowania uśmiechu najbiedniejszym z biednych.

Każdy otrzymuje podarunek

W Kamerunie spotykamy mnóstwo błyskotek i zabawek, ale są one dostępne tylko dla niektórych – bogatszych. Wiele dzieci patrzy z zazdrością na zabawki innych. Jednak dzięki Waszemu wsparciu cała nasza szkoła i dzieci z parafii korzystają z radości loterii fantowej, a także uroczystego posiłku z okazji Bożego Narodzenia. Każde dziecko otrzymuje jakąś zabawkę, skarpetki oraz słodycze. Dzieci uczestniczą w diecezjalnej pielgrzymce. Ostatnio z powodu pandemii jest ona organizowana w dekanatach, bo tutaj nadal obowiązują ograniczenia. Poniższy projekt planuję zrealizować  w okresie wrzesień  2022 – luty  2023. Pomoc od darczyńców Maitri posłuży na zakup żywności, słodyczy, zorganizowanie loterii fantowej, wyjazd na pielgrzymkę oraz zakup skarpetek dla wszystkich dzieci ze szkoły, a także kupno słodyczy w dniu młodości itp.

Święta bez choinki

W Kamerunie jestem od ponad 30 lat. Zauważyłam tu brak tradycji i wynikającej z niej radości przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. W wielu domach nie ma świątecznego posiłku. Czasem dzień świąteczny nie rożni się od tego najbardziej zwykłego w ciągu roku, wiele dzieci chodzi bezczynnie po ulicach. W tym czasie rodzice zajęci są sobą.

Z kolei w okresie miedzy Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem wyjeżdżamy z dziećmi na pielgrzymkę diecezjalną dzieci. Gdyby nie pomoc otrzymana od Was prawdopodobnie nie byłoby takiego wyjazdu.

Wasza pomoc na powyższy cel, może ofiarować radość i miłość dzieciom. Będzie ona również powodem uśmiechu na wielu twarzach dziecięcych i okazją doświadczenia miłości Bożej.

Dzięki Waszemu wsparciu cała nasza szkoła i dzieci z parafii korzystają z radości loterii fantowej oraz uroczystego posiłku Bożego Narodzenia. Każde dziecko otrzymuje jakąś zabawkę, skarpetki oraz słodycze. Dzieci uczestniczą w diecezjalnej pielgrzymce. Ostatnio z powodu pandemii jest ona organizowana w dekanatach.

Wasza pomoc na zorganizowanie Dnia Młodości 11 lutego pozwoliła nam na zdobycie  tradycyjnie  pierwszego miejsca w mieście w ramach defilady szkolnej.

Poniższy projekt planuje się zrealizować    wrzesień  2023 – luty  2024

Kosztorys:

s. Alicja Adamska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

PODSUMOWANIE (w miejscowej walucie) – razem 2 099 000 franków CFA

Kwota projektu: 3560 €

Numer projektu: 157/CHRYS

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Boże Narodzenie w Afryce – podaruj radość ubogim dzieciom z Abong-Mbang w Kamerunie