16 kwietnia 2013 r. przedstawiciel lubelskiej wspólnoty Ruchu “Maitri” wygłosił dla Grupy Misyjnej “Karibu” Duszpasterstwa Akademickiego KUL prelekcję o Kamerunie i niesionej tam przez Ruch pomocy.

Uczestników szczególnie interesowała specyfika szkół kameruńskich. Spotkania Grupy Misyjnej odbywają się w każdy wtorek
o godz. 19:30 w sali D w konwikcie naprzeciwko kościoła akademickiego KUL.