W dniach 31.10-24.11 koordynator programu “Adopcji Serca” Ruchu “Maitri” Tadeusz Makulski w trakcie podróży do Afryki Zachodniej odwiedzał placówki misyjne prowadzące “Adopcję Serca” (AS). Trasa podróży wiodła do Republiki Konga, gdzie znajdują się cztery misje prowadzone przez Siostry św. Józefa: Brazaville, Makabandilu, Gamboma i Oyo. Siostry prowadzą także placówkę – dom formacyjny w Kinszasie w Demokratycznej Republice Konga. Właśnie w Oyo i Kinszasie prowadzony jest od czterech lat program AS z udziałem afrykańskich Józefitek. W trakcie pobytu zapadła decyzja o włączeniu do programu placówki w Gambomie, przy której Siostry prowadzą nowicjat i przedszkole.

Kolejnym etapem podróży było Togo, gdzie Ruch “Maitri” współpracuje z Siostrami św. Katarzyny z Polski. Siostry prowadzą tam pięć misji – są to: Lomé, Sokode, Pagouda, Guerin Kouka, Biankouri Dapoung. Każda z placówek uczestniczy w programie “Adopcji Serca”. W Togo – obok programów AS dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich – funkcjonuje program “Szkoła Życia”, wspierani są także studenci. W ramach programu utrzymywane są dzieci w sierocińcu w miejscowości Pagouda.

Wizyty w placówkach misyjnych wiązały się z weryfikacją dokumentacji towarzyszącej programowi AS. Ich stałym elementem były spotkania z dziećmi i młodzieżą biorącymi udział w programie, w trakcie których podopieczni dowiadywali się o zasadach udziału w programie oraz uzyskiwali informacje o swoich rodzicach adopcyjnych. Była to okazja do prezentacji śpiewów, tańca i nawet sztuk teatralnych o AS. Po spotkaniach robione były zdjęcia podopiecznych z przeznaczeniem do przekazania rodzicom adopcyjnym. Podróż w miarę możliwości na bieżąco była relacjonowana na profilu Facebook Ruchu “Maitri”.