gazetka

Ukazał się nowy numer gazetki “My a Trzeci Świat” (2013, nr 6). Zapraszamy do lektury!

W numerze można przeczytać m.in. dziennik z podróży po Ruandzie, Kongu i Burundi; świadectwo pracy misyjnej w Kongu; relację z nadania skwerowi w Bytomiu imienia bł. Matki Teresy. Stałe rubryki to: