2

2 lutego 2014 r. lubelską wspólnotę odwiedziła Główna Animatorka Ruchu “Maitri” – Edyta Ostrowska z Białegostoku. Zachęciła nas do pogłębiania formacji i do rozwijania więzi między uczestnikami.

“Maitri” jest nie tylko organizacją charytatywną, ale przede wszystkim ruchem katolickim, którego charyzmatem jest “wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych” (wyjątek ze Statutu). Jego celami są natomiast:

  • “niesienie pomocy najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach Trzeciego Świata i wokół nas;
  • budzenie wrażliwości sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na ich potrzeby oraz na wartości, którymi oni żyją;
  • szukanie dróg pojednania i zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie i biednymi”.

Chętnych zapraszamy do współpracy. Jesteśmy obecni w 10 miastach Polski. Można także uczestniczyć w Spotkaniach Krajowych i rekolekcjach ogólnopolskich, o których informujemy na stronie internetowej.