OLYMPUS DIGITAL CAMERA

22 czerwca 2015 r. asystent kościelny Ruchu “Maitri” w Archidiecezji Lubelskiej od 2002 r., a także członek Ruchu ks. kan. Jarosław Marczewski uzyskał nominację od ks. abp. Stanisława Budzika na rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Polecamy naszego drogiego duszpasterza modlitwom.

Ks. Jarosław jest wielką podporą lubelskiej wspólnoty. Zorganizował wiele spotkań z ciekawymi gośćmi dla uczestników Ruchu i rodziców adopcyjnych. Uczestniczył także na forum całego Ruchu, m.in. w XXXIII Spotkaniu Krajowym w Częstochowie w 2009 r., XXXV Spotkaniu Krajowym w Lublinie w 2011 r. oraz sympozjum misyjnymAdopcja Serca i co dalej” w Konstancinie-Jeziornie w 2014 r. Jest też autorem hasła Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” w Encyklopedii Katolickiej, t. 17, s. 529 i n. Ks. Marczewski sprawował dotychczas funkcję dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, wicedyrektora Zespołu ds. Formacji Stałej Kapłanów i prorektora seminarium.