2

9 czerwca 2014 r. uczestniczka lubelskiej wspólnoty Ruchu “Maitri”, Agnieszka Strycharczuk, gościła w Szkole Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie. Promotorami spotkania byli pani Maria Sabarańska, opiekunka Szkolnego Koła „Caritas” im. bł. Matki Teresy z Kalkuty, oraz katecheta, ks. Paweł Jakubczak.

Uczniowie z tej szkoły od wielu lat wspomagają dwoje dzieci z Afryki w ramach programu “Adopcji Serca”. Pozyskują środki dla swoich podopiecznych, organizując szkolne kiermasze i zbierając indywidualne ofiary do puszek. Dzięki zaangażowaniu pani Marii Sabarańskiej i ks. Pawła Jakubczaka uczniowie są uwrażliwiani na potrzeby swoich rówieśników oraz aktywnie uczestniczą w formacji misyjnej. Na ręce dyrektor szkoły, pani Iwony Ceret, składamy serdeczne podziękowania za niezwykle serdeczne przyjęcie i życzliwe wsparcie dzieła “Adopcji Serca”.