40 LAT PRACY MISYJNEJ POLSKICH PALLOTYNÓW
W dniach 20-22 września w Centrum Formacji Misyjnej (Konstancin Jeziorna) odbyło się Sympozjum „40-lat Pracy Misyjnej Polskich Pallotynów”. W spotkaniu liczny udział wzięli księża pallotyni od wielu lat zaangażowani w dzieła misyjne zgromadzenia. Wśród gości znalazły się Przełożone zgromadzeń współpracujących na misjach- Sióstr od Aniołów, Służek NMP i Sióstr Pallotynek, przedstawiciele KE ds. Misji i Papieskich Dzieł Misyjnych, a także przedstawiciel Ruchu „Maitri”. Na otwarcie referat wygłosił ks.dr Tadeusz Wojda podsekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z Watykanu. Sympozjum stało się okazją do posumowania pracy pallotyńskich kapłanów na misjach w Brazylii i Rwandzie. Zgromadzenie prowadzi od 1973 roku placówki misyjne w tych krajach służąc lokalnej ludności posługą duszpasterską i dziełami charytatywnymi. Jednym z nich jest program Adopcji Serca, który jak podkreślają Pallotyni rozpoczął się w 1995 roku w Rwandzie dzięki współpracy z Ruchem „Maitri”. Uczestnicy Sympozjum mieli okazję zapoznania się za okolicznościowymi wystawami ilustrującymi pracę misyjną Pallotynów oraz filmami obrazującymi funkcjonowanie misji w Manaus w Brazylii i Sanktuarium Matki Bożej Słowa w rwandyjskim Kibeho. W sobotnie popołudnie w intencji pallotyńskich misji została odprawiona Msza Św. , której przewodniczył JE ks. abp Alojzy Orszulik w koncelebrze z księżmi uczestniczącymi w „pierwszej karawanie”.
Tadeusz Makulski