Pomagamy dzieciom w Afryce i na innych kontynentach dołącz do nas

Ofiaruj swój czas lub pieniądze, opowiedz o nas znajomym, każdy nawet najmniejszy gest się liczy.

<center><a href="/adopcjaserca">Adopcja Serca</a></center>

Dzięki programowi Adopcji Serca zapewniasz ubogiemu dziecku z Afryki szansę na naukę w szkole i pomoc w utrzymaniu. Przez korespondencję możesz zbudować relacje i mieć wpływ na jego rozwój. Obejmij patronatem dziecko.

<center><a href="/wolontariat">Zostań wolontariuszem</a></center>

Poświęcaj swój czas na czynienie dobra, dołącz do grona współpracowników Ruchu Maitri, uwolnij swoje serce. Mamy pracę dla każdego. Dołącz

<center><a href="/projekty-pomocowe">Wspieramy projekty pomocowe</a></center>

Dzięki dobrej woli darczyńców wspieramy inicjatywy misyjne na rzecz dożywiania głodujących, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz edukacji sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin. Wesprzyj projekt

To już zostało zrobione

Zobacz przykłady zaangażowania Ofiarodawców Ruchu "Maitri" w pomoc dzieciom z Afryki.
Więcej o zrealizowanych dotychczas projektach.

Na co wydajemy pieniądze darczyńców?

1-Kamerun (735)

Zobacz spis projektów pomocowychzrealizowanych w latach 2006-2017 za środki pozyskane od naszych ofiarodawców. Znacząca część środków została przeznaczona  na dożywianie głodujących dzieci, leczenie ubogich, budowę szkół, studni i innej infrastruktury związanej z niesieniem pomocy ludziom żyjącym w skrajnej nędzy w Afryce centralnej. Naszym największym dziełem jest program "Adopcja Serca". Na koniec roku 2017 obejmował 3535 dzieci z 10 krajów. Obok wsparcia w utrzymaniu i nauce "Rodzice Adopcyjni" pomagali także swoim podopiecznym w ramach mikroprojektów w zakupie ziemi, leczeniu, naprawach domów. Pełna lista zrealizowanych projektów pomocowych w 2017 roku jest tutaj.

Aktualności
Dzień Adopcji Serca 2018 - Po raz drugi z inicjatywy Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI w Kościele katolickim będzie obchodzony Dzień Adopcji Serca. 5 września oraz w sąsiadujące dni w różnych miastach Polski, ale także w Czechach, na Słowacji i w krajach misyjnych spotkamy się na modlitwie i agapie. Do udziału w świętowaniu zapraszamy zgromadzenia zakonne i organizacje [...]


Adopcja Serca – Ruch Maitri. Pomoc dla dzieci w Afryce

Pomoc dla dzieci w Afryce i na innych kontynentach. Na mapie zaznaczone zostały miejscowości, w których znajdują się placówki misyjne prowadzące program Adopcja Serca we współpracy z naszym ruchem. Program został rozpoczęty w roku 1996 w Rwandzie.
Udział w nim to zapewnienie dla dziecka możliwości uczęszczania do szkoły i pomoc w jego utrzymaniu.

Cele Ruchu wynikają z jego duchowości oraz zasad życia jego uczestników, niesienie pomocy najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach Trzeciego Świata i wokół nas;
budzenie wrażliwości sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na ich potrzeby oraz na wartości, którymi oni żyją;
szukanie dróg pojednania i zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie i biednymi” (Statut Ruchu).

Adopcja Serca – Ruch Maitri. Pomoc dla dzieci w Afryce