Paolovi

19 października papież Franciszek beatyfikował Pawła VI. To ważna postać dla Ruchu “Maitri”, który powstał za jego pontyfikatu (w 1976 r.). Papież Paweł VI pisał o solidarności. Wskazywał, że solidarność jest naszym moralnym obowiązkiem.

W 1967 r. wydał ważną encyklikę społeczną Populorum progressio. Pisał w niej m.in.: “Nie tylko ten czy inny człowiek, ale wszyscy ludzie są powołani do popierania pełnego rozwoju całej społeczności ludzkiej”; a także: “Na całych kontynentach niezliczoną ilość mężczyzn i kobiet dręczy głód, niezliczone dzieci są niedożywione do tego stopnia, że wiele z nich umiera w kwiecie wieku”. Od bł. Matki Teresy uczestnicy Ruchu “Maitri” przejęli codzienne odmawianie modlitwy Pawła VI:

Spraw Panie, abyśmy byli godni służyć naszym braciom na całym świecie, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie. Daj im dzisiaj za sprawą naszych rąk chleba ich powszedniego, a poprzez naszą rozumiejącą miłość obdarz ich pokojem i radością. Amen.