9-10 listopada 2013 r. odbyło się kolejne już Spotkanie Animatorów Ruchu “Maitri”, tym razem w Częstochowie. Okazało się ono być bardzo owocne. W sobotę Animatorzy wspólnot zamknęli Rok Wiary spotkaniem Lectio Divina pt. “Z Maryją na drodze całkowitego zaufania Jezusowi”. Po południu odbyło się spotkanie mające charakter rewizji naszej dotychczasowej drogi formacyjnej, podczas którego ustalono, że w przyszłym roku będziemy wspólnie przygotowywany program formacyjny, tzw. formacji początkowej, oparty na statucie.

W niedzielę Animatorzy rozważali fragment Ewangelii wg św. Marka o bogatym młodzieńcu – to spotkanie miało tytuł “Kierować się wiarą w swoich wyborach” i było zupełnie niezwykłe, Słowo bardzo wszystkich poruszyło. Drugie niedzielne spotkanie, prowadzone tym razem przez Główną Odpowiedzialną, Weronikę Musioł, dotyczyło perspektywy dalszej formacji w Ruchu i letnich rekolekcji. Planuje się też zorganizowanie warsztatów z psychologii komunikacji, na które zaproszeni byliby Odpowiedzialni, Animatorzy oraz osoby chętne ze wspólnot. Prowadziłaby je s. Alodia Witas, służebniczka śląska, współpracująca z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, która prowadzi tam takie warsztaty.