Pomoc niepełnosprawnym: opłać internat uczniom z Nyakinamy w Rwandzie

Projekt: Siostra Agnieszka Czajkowska, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Misja: Nyakinama, Rwanda
Kwota projektu: 3 480 €

Nazwa projektu: 160/ANIOL

Opis

Podaj dłoń najsłabszym

Wspólnie z darczyńcami Maitri w Nyakinama od lat niesiemy pomoc niepełnosprawnym dzieciom. Razem prowadzimy program Adopcja Medyczna. Dzięki programowi nasi podopieczni zyskują szansę lepszego rozwoju nawet w bardzo trudnych, afrykańskich warunkach. Sytuacja niepełnosprawnych dzieci jest tam z reguły dramatyczna. W tym programie mamy głównie dzieci z kalectwem fizycznym, powstałym wskutek różnych problemów porodowych lub chorób, dzieci z wrodzonymi deformacjami kończyn dolnych i górnych, po prażeniu mózgowym itd. Jest też grupa z zaburzeniami psychicznymi. Ich niedołężność jest tak wielka, że często są całkowicie uzależnione od swoich opiekunów, niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Leczenie to luksus

W Rwandzie koszty leczenia specjalistycznego, operacji chirurgicznych i rehabilitacji są bardzo wysokie, przez co większość społeczeństwa nie korzysta z tego. Poznając bliżej warunki życia rodzin naszych chorych zauważyliśmy, że większość z nich żyje w ekstremalnie ciężkich warunkach. Często brakuje im podstawowych środków do życia m.in. odpowiedniego wyżywienia, środków sanitarnych. Problem ten dotyczy głównie dzieci z upośledzeniem umysłowym. Pomoc niepełnosprawnym pozwoli złagodzić trudne warunki egzystencji.

Czesne poza zasięgiem

Wiele dzieci z kalectwem fizycznym pragnie uczęszczać do szkoły, zdobyć wiedzę, tak jak inne, zdrowe dzieci. Pobyt w szkole daje im zawsze więcej radości niż pozostawanie w domu. W wielu przypadkach jest potrzebna szkoła z internatem. Niestety, opłaty za tego rodzaju szkołę są wysokie i rodziców nie stać na zapłacenie czesnego. Dlatego też w ich imieniu zwracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc w sfinansowaniu nauki w szkole z internatem dla takich dzieci. To nasza kolejna prośba o opłaty za internat. Dziękujemy bardzo za tę pomoc dzięki której dzieci mogą pozostawać w szkole z internatem i skorzystać z edukacji na miarę ich możliwości. Bóg zapłać wszystkim Darczyńcom i całej Waszej ekipie dzięki której te środki mogą do nas docierać.

Kosztorys:

Pomoc w opłaceniu szkoły z internatem za okres 10 miesięcy dla 14 podopiecznych – 3.480 €.

Z pamięcią w modlitwie i wdzięcznością pozostaje.

Siostra Agnieszka Czajkowska, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Nyakinama, Rwanda

Kwota projektu: 3 480 €

Numer projektu: 160/ANIOL

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pomoc niepełnosprawnym: opłać internat uczniom z Nyakinamy w Rwandzie