Z wielką radością przyjęliśmy wybór 13 marca 2013 r. nowego Papieża, który przybrał imię św. Franciszka z Asyżu, patrona Ruchu “Maitri”. Pierwsze homilie i gesty wskazują, że będzie to pontyfikat ukierunkowany na ubogich.

Jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową kard. Jorge Mario Bergoglio SJ mówił w Argentynie (w 2007 r.): Żyjemy w części świata o największych nierównościach, która, choć najszybciej się rozwija, to najmniej ukróca cierpienia swoich mieszkańców. Nierówna dystrybucja dóbr trwa, tworząc sytuację grzechu społecznego, która woła o pomstę do nieba.

Oprócz skoncentrowania na ubogich papież Franciszek: akcentuje też potrzebę braterstwa, również między wyznawcami różnych tradycji religijnych. 20 marca mówił do przedstawicieli Kościołów i Wspólnot kościelnych oraz innych religii: Kościół katolicki jest świadomy znaczenia, jakie ma krzewienie przyjaźni i szacunku między mężczyznami i kobietami różnych tradycji religijnych (…) Jest on również świadomy odpowiedzialności, jaką mamy wszyscy za ten nasz świat, za całe stworzenie, które powinniśmy kochać i którego musimy strzec. Możemy uczynić wiele dla dobra najuboższych, słabych i cierpiących, dla krzewienia sprawiedliwości, promowania pojednania, budowania pokoju.