Zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na rzecz dzieci Trzeciego Świata. Status organizacji pożytku publicznego (OPP) posiada warszawska wspólnota Ruchu “Maitri”, zarejestrowana sądownie pod nazwą “Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania” (SWiP), KRS: 0000148160.

Nawet drobne kwoty, jeśli będzie ich dużo, mogą być decydujące w walce z niedożywieniem i chorobami. Pieniądze uzyskane
w ramach 1% podatku są przeznaczane na następujące cele:

  • dożywianie dzieci, zakup leków, operacje, protezy
  • wspieranie budowy szkół, zakup pomocy szkolnych, dofinansowanie nauczycieli afrykańskich
  • budowa studni i zbiorników wodnych