Znak Ruchu Maitri
MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Skorowidz tematyczny artykułów

ZWYCZAJE I MENTALNOŚĆ

Tańczą, tańczą, tańczą...  nr 1 (92)

Refleksje o tańcu rwandyjskim.

Zrozumieć innych cz. I  nr 6 (85)
Zrozumieć innych cz. II  nr 1 (86)
Różnice kulturowe jako możliwe źródło nieporozumień i konfliktów międzyosobowych.

Taniec w Rwandzie nr 10 (64)
Taniec towarzyszył ludziom od początku dziejów, także w Afryce. Tradycyjne i nowoczesne tańce w Rwandzie w oczach Rwandyjczyka.

Uświęcone nierówności społeczne cz. II nr 9 (63)

Prawa i obowiązki kobiet i mężczyzn w Rwandzie.

Uświęcone nierówności społeczne cz. I  nr 8 (62)
Sytuacja prawna kobiety rwandyjskiej.

Współczesna Rwandyjka  nr 7 (61)
Różnica między rolą kobiety w Rwandzie dawniej i dziś oraz równość wobec prawa.

Kim jesteś, Rwandyjko?  nr 6 (60)

Sytuacja rwandyjskich kobiet, ich prawa i obowiązki.

Ślubuję ci miłość...  nr 5 (59)

Pod każdą szerokością geograficzną, związek małżeński ma swój wymiar społeczny, a wśród wierzących znaczenie religijne. Nie inaczej jest w Rwandzie.

Jeden dzień w domu Munyakazi  nr 2 (56)

Jest poranek. Uwimana, żona rwandyjskiego rolnika Munyakazi, nakarmiwszy swoje najmłodsze dziecko wstaje, by obudzić następnych pięcioro dzieci...

Życie codzienne rodziny rwandyjskiej  nr 1 (55)

Tradycje w rodzinie rwandyjskiej są piękne i bogate. Całe ich bogactwo możemy odkryć lepiej dopiero wtedy, gdy cofniemy się wstecz o kilkadziesiąt lat.

Poligamia w Rwandzie  nr 8 (54)

Przyjrzyjmy się poligamii, szukając jej źródeł i odpowiedzi na pytanie, czy takie małżeństwo przynosi obu stronom szczęście, czy należy je zakwestionować.

Zaślubiny w tradycji rwandyjskiej  nr 7 (53)

Każdy naród, plemię, szczep, wytworzył swoje zwyczaje rodzinne oraz zwyczaje zawarcia małżeństwa. Również w Rwandzie, powstały bardzo ciekawe tradycje.

Słownik rodziny rwandyjskiej  nr 6 (52)

Kilka podstawowych haseł: płodność, małżeństwo, rodzice, mężczyzna, kobieta, dzieci, dziecko, inkwano, poligamia, celibat.

Rodzina rwandyjska wczoraj i dziś  nr 5 (51)Model rodziny i obyczajowości, który już zniknął, zanika, lub dopiero się rodzi.

Otworzyć serce na świat  nr 1 (39)

Stawiam sobie pytanie na temat mojej tożsamości: Kim jestem? Kim jestem ja, rwandyjska dziewczyna?

Co myślę o swoich  nr 1 (39)

Autorka tekstu, Valerie Nibagwire, jest Rwandyjką. Opisuje cechy charakteru swych rodaków.

Kim jest Rwandyjczyk  nr 9 (38)

O. Robert Guillaume, francuski misjonarz ze zgromadzenia Ojców Białych, mówi o trudnej dla nas do zrozumienia mentalności Rwandyjczyków.

Boże Narodzenie w Rwandzie  nr 9 (38)

Pisze s. Marta Litawa, misjonarka z Rwandy.

Pisze ksiądz Antoni  nr 8 (37)

Pisze do nas ks. Antoni Myjak, pallotyński misjonarz, proboszcz parafii Kinoni w północnej Rwandzie, na temat problemów związanych z przygotowaniem dokumentacji dzieci do Adopcji Serca, wynikających z mentalności Rwandyjczyków.

Trud zrozumienia raz jeszcze  nr 8 (37)

W poprzednim numerze zamieściliśmy uwagi młodej rwandyjskiej kobiety o problemach zrozumienia między Rwandyjczykami a Europejczykami. Tu prezentujemy spojrzenie z odwrotnej strony - o swych trudnościach ze zrozumieniem Rwandyjczyków i aklimatyzacją w obcym środowisku afrykańskimi pisze polski misjonarz, ks. Andrzej Jakacki SAC.

Podjąć rud zrozumienia  nr 7 (36)

O problemach wzajemnego zrozumienia między Rwandyjczykami a Europejczykami pisze młoda Rwandyjka.

Pojęcie życia w kulturze rwandyjskiej  nr 6 (35)

W językach i mentalności europejskiej słowo "życie" posiada tak wiele znaczeń, że niemal za każdym razem trzeba precyzować, o jakie życie chodzi. Rzecz to nie do pomyślenia dla Afrykańczyka, szczególnie zaś dla Rwandyjczyka. W języku kinyarwanda nie ma czasownika "żyć" w sensie rozumianym przez Europejczyka. Ale język kinyarwanda zna kilka czasowników określających stan bycia i życia. Różnią się one między sobą niuansami.

Rwandyjczycy mówią o rodzinie  nr 5 (34)

Stosunek do małżeństwa, posiadania potomstwa, płodości i bezpłodności w wypowiedziach Rwandyjczyków.

Rodzić znaczy przetrwać  nr 4 (33)

"Płodność tak dalece raduje serce Afrykańczyka, że należy ją podkreślić jako wartość dominującą w jego kulturze, w niej odnajdując autentyczny humanizm" - pisze misjonarka z Rwandy, opisując też zwyczaje matrymonialne, rolę kobiety w rodzinie rwandyjskiej i jej macierzyństwo.

Nosiłaś mnie jak moja mama  nr 3 (32)

Powszechnie znana jest wyjątkowa relacja uczuciowa między matką a dzieckiem. W Rwandzie, na skutek swoistej kultury, relacja ta nabiera ciekawego kolorytu.

O chorobach, czarownikach i trucicielach  nr 2 (31)

Rwandyjczycy wierzą, że choroby i cierpienia zsyła na ludzi Bóg. Jest On dawcą życia i śmierci, a więc dobrego i złego. Krótki szkic pokazuje Rwandyjczyka w najtrudniejszych chwilach jego życia: w cierpieniu i chorobie, często zakończonymi śmiercią.

Lekarzu, ulecz samego siebie nr 1 (30)

Bugingo Leonard, pracownik Sekretariatu Zarządu Regionalnego Księży Pallotynów w Rwandzie, pisze o poglądach Rwandyjczyków na przyczyny chorób i ich postawach wobec problemów zdrowotnych.

Boże Narodzenie w Rwandzie  nr 10 (29)

Realia i zwyczaje w relacji s. Jolanty Kostrzewskiej.

Rwandyjczyk o sobie  nr 10 (29)

Rwandyjczyk, który należy do wielkiej rodziny ludzkiej, wnosi do niej także różne wartości swej kultury. Oto kilka charakterystycznych rysów tej kultury, która wykształciła w nim określone cechy.


[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Strona główna]      [Napisz do nas]
[Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]