Rwandyjskie sieroty MY  
A TRZECI ŚWIAT
Nr 3 (32)
kwiecień-maj 1999 


SPIS TREŚCI:

Długi Południa a nasze życie
      Kryzys zadłużenia ma katastrofalne skutki dla mieszkańców Trzeciego Świata. Susan George w książce "Dług jak bumerang" ukazuje, że wiele skutków zadłużenia międzynarodowego uderza jednak także w bogatych. Główne myśli tej książki przedstawimy w kolejnych numerach naszej gazetki. 

Niewolnictwo XX wieku
      Ludzkość zmaga się z nowymi formami niewolnictwa, bardziej podstępnymi, niż znane w przeszłości; dla zbyt wielu ludzi wolność pozostaje pustym słowem. Niemało krajów, zwłaszcza najuboższych, dźwiga ciężar zadłużenia, które przybrało takie rozmiary, że jego spłata staje się praktycznie niemożliwa. 

Kraje w kryzysie
      Upadek Zambii. Zapaść w Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

Listy z Burundi
      Prezentujemy fragmenty listów, które przysyła do nas z Buraniro siostra Ancilla Otoka ze zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Siostry prowadzą tam ośrodek zdrowia, z którego korzysta okoliczna ludność oraz uchodźcy. W styczniu przekazaliśmy dla nich 1000 dolarów. 

Ze świata w skrócie
      Los dzieci i młodzieży Trzeciego Świata w liczbach.

Ot, kilka wspomnień
      Ks. Stanisław Stawicki, pallotyn, odpowiedzialny za dom formacyjny Księży Pallotynów w Butare, wspomina swoje dawne kontakty z Ruchem Maitri. 

Matumaini znaczy nadzieja
      S. Weronika Sakowska pisze o ośrodku dożywiania dla zagłodzonych dzieci w parafii Rutshuru we wschodnim Kongo Demokratycznym. 

Nosiłaś mnie jak moja mama
      Powszechnie znana jest wyjątkowa relacja uczuciowa między matką a dzieckiem. W Rwandzie, na skutek swoistej kultury, relacja ta nabiera ciekawego kolorytu.

Prośba z Kamerunu o stypendium
      dla osieroconego ubogiego tubylczego kleryka z niechrześcijańskiej rodziny, która się go wyrzekła, gdy wstąpił do seminarium.

Pasika Nziza
      Wielkanocny list od misjonarza z Rwandy, ks. Stanisława Filipka.

Zawierzenie uczestników Ruchu Maitri Maryi
      Niepokalanów, wrzesień 1998.


[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Strona główna]      [Napisz do nas]

R E D A G U J E
gdański ośrodek Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI ©
odpowiedzialny: Wojciech Zięba
asystent kościelny: ks. Robert Kaczorowski
wersja WWW ukazuje się od stycznia 1999
Materiały umieszczone na tej stronie mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania adresu gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri.