Pomoc dla niepełnosprawnych z Aleppo – ufunduj zapomogę

Projekt: Roula Mistrich
Misja: Parafia Św. Franciszka Aleppo, Syria
Kwota projektu: 40 800 €
Koszt miesięcznej zapomogi dla osoby niepełnosprawnej to ok. 170 zł (34 €uro)

Nazwa projektu: 10/FRACH

Description

Pomoc dla niepełnosprawnych z Aleppo – ufunduj zapomogę

Pomoc dla niepełnosprawnych w Aleppo. Miasto już od dziesięciu lat zmaga się z wyniszczającymi skutkami wojny domowej. Trwający nieustannie konflikt pochłonął zatrważającą ilość ofiar oraz spowodował niezliczone straty materialne. Dodatkowe ograniczenia, które weszły w życie z początkiem 2021 roku sprawiły, że na terenie miasta toczy się codzienna walka o przetrwanie. Ceny produktów spożywczych rosną w zatrważającym tempie, a chleb, który stanowi podstawowy posiłek jest dostępny tylko na kartki. Brakuje również prądu i oleju opałowego. Bezrobocie stale rośnie, a cały kraj pogrąża się w jeszcze większym kryzysie. Obecna sytuacja pandemiczna jest dodatkowym utrudnieniem, gdyż brakuje testów na obecność wirusa, a szpitale nie są w stanie przyjmować wszystkich chorych, którzy są odsyłani do domów.

Niepełnosprawni bez wsparcia

Ta dramatyczna sytuacja jest kolejnym utrudnieniem w życiu osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Oprócz zapewnienia im podstawowych potrzeb jakimi są wyżywienie, ogrzewanie, dostęp do prądu i wody, a także do nauki, dodatkowo muszą pokryć koszty związane ze specjalnymi środkami higienicznymi, leczeniem, rehabilitacją i odpowiednim sprzętem medycznym, który często jest niezbędny do funkcjonowania. Niestety, pomoc organizowana przez międzynarodowe instytucje i organizacje nie dociera do tej grupy społecznej.

Wspólnota “Wiara i Światło”, która działa przy parafii parafii Św. Franciszka w zachodnim Aleppo skupia osoby niepełnosprawne wraz z ich rodzinami. Opiekę nad nią sprawuje Siostra Brygida Maniurka ze zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. W ramach grupy, zrzeszającej ponad 100 rodzin z osobami niepełnosprawnymi prowadzona jest akcja pomocowa i terapie zajęciowe.

Zapomogi finansowe dla rodzin – najlepsza forma pomocy

Duże organizacje pozarządowe organizują pomoc Syryjczykom zazwyczaj na terenie obozów dla uchodźców poza granicami kraju. Funkcjonowanie struktur pomocowych jest w samej Syrii niezwykle trudne, a organizacja transportów z pomocą humanitarna napotyka wiele barier. Gdański ośrodek ruchu “Maitri” rozpoczął wspieranie członków grupy od 2017 roku. Nie będąc w stanie dostarczać pomocy inna drogą, stworzyliśmy program zapomóg finansowych wypłacanych rodzinom w celu wsparcia w utrzymaniu osoby niepełnosprawnej. Miesięczna kwota pomocy to 33 Euro na osobę. W początkach programu uczestniczyło w nim 58 osób. Jednak z czasem dołączały kolejne rodziny z niepełnosprawnymi i w 2020 roku z pomocy korzystało ponad stu niepełnosprawnych. Pomimo zawieszenia działań wojennych, sytuacja humanitarna w Aleppo jest szczególnie dramatyczna. Obrazuje ją list ks. Ibrahima Alsabagha OFM proboszcza parafi Św. Franciszka. (Zobacz Wieści z Aleppo, biuletyn: My, a Trzeci Świat nr 5-6 2020). Dołącz do zbiórki i pomagaj razem z nami!

Jak pomóc?

Pomoc jest udzielana rodzinom w formie zapomogi gotówkowej, a jej koszt wynosi 34 euro (ok. 70 zł) miesięcznie na osobę. Możesz uruchomić swoje pokłady życzliwości i  jednorazowo wesprzeć nasz projekt dowolną kwotą. Kliknij WSPIERAM.

Druga forma pomocy ma charakter okresowy. Przez wybrany przez Ciebie czas możesz obejmować patronatem osobę niepełnosprawną z Aleppo w Syrii w ramach programu Adopcja Medyczna. Składka za udział w programie wynosi równowartość 34 Euro, czyli ok 170 zł miesięcznie. Dołącz do programu Adopcja Serca, zostań okresowym patronem znanej z nazwiska i imienia osoby niepełnosprawnej.  Wypełnij deklarację przystąpienia do programu patronackiego dla osób niepełnosprawnych z Aleppo. Okaż swoje braterstwo z najsłabszymi.

Kosztorys projektu:

Pomoc finansowa dla dorosłych osób niepełnosprawnych jest wypłacana w formie zapomogi.

Zbierana kwota:
34 € na miesiąc x 12 miesięcy = 408 € rocznie na osobę
408 €  x 100 osób = 40.800 €
Całkowity koszt projektu 40.800 Euro

Pomoc dla niepełnosprawnych w Aleppo

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.