Adopcja Serca - sieroty z Rwandy MY  
A TRZECI ŚWIAT
Nr 7 (53)
październik-listopad 2001


SPIS TREŚCI:

Zadośćuczynić za kolonializm i niewolnictwo
     W Durbanie odbyła się w dniach 31.08-7.09.2001 Światowa Konferencja ONZ przeciw Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej i Nietolerancji (UN WCAR).

Rasizm i długi
     Społeczne grupy nacisku z Europy i Afryki rozpoczęły nową kampanię, która wysuwa żądanie anulowania długów jako rekompensatę dla krajów, które ponoszą koszty ekonomiczne walki z apartheidem.

Niewolnicy czekolady
     Na plantacjach kakao na terenie Wybrzeża Kości Słoniowej dzieci od dawna były zmuszane do pracy niewolniczej. Obecnie ten proceder nasilił się.

Abbe Fawcett - Czekoladki
     Za pomocą rzeźby, fotografii i instalacji dźwiękowych Abbe Fawcett z Londynu stara się upamiętnić tych, którzy jako niewolnicy stali się towarem: sprzedawanym, kupowanym i eksplatowanym.

Codziennie sprzedawane są dzieci
     Większość z nas sądzi, że handel niewolnikami jest tylko mroczną przeszłością. Niestety, niewolnictwo przetrwało do naszych czasów, a nawet rozkwita.

Nowy sposób robienia interesów
     Dla zapewnienia sprawiedliwej wymiany handlowej, zapewniającej godziwe wynagrodzenie i warunki pracy producentom w Trzecim Świecie oraz gwarantującej, powstają na Zachodzie Organizacje Handlu Alternatywnego.

Skąd przyszła trwoga?
     Rola Portugalii i jej odkryć geograficznych w atlantyckim handlu niewolnikami.

Historia atlantyckiego handlu niewolnikami
     Wybrane daty i wydarzenia.

Handel niewolnikami w liczbach
     Atlantycki handel niewolnikami rozpoczął się w XV w. od portugalskich badań wybrzeża afrykańskiego. Choć handel niewolnikami trwa od czasów starożytnych, handel atlantycki wyróżnia się przez swój kierunek zachodni, ogromne rozmiary i zasięg, długi czas trwania i rasistowski charakter.

Kościół katolicki a niewolnictwo nowożytne
      Niektóre wystąpienia papieży przeciw handlowi niewolnikami.

Nie sądziliśmy, że to taka radość
     Małgorzata Adamska z Chełma ma 32 lata, uczy języka niemieckiego w szkole średniej. Do Adopcji Serca przystąpiła w czerwcu 2000 r. Odpowiada na naszą Ankietę Jubileuszową.

Zaślubiny w tradycji rwandyjskiej
     Każdy naród, plemię, szczep, wytworzył swoje zwyczaje rodzinne oraz zwyczaje zawarcia małżeństwa. Również w Rwandzie, powstały bardzo ciekawe tradycje.

Ze świata w skrócie
     Pokój dla Afryki:

 • Polska modernizuje armię Angoli
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Nędzą

  Wezwanie do miłosierdzia
       Papież Jan Paweł II w swym liście apostolskim Novo millenio ineunte ukazuje nam wyzwania, jakie stają przez chrześcijanami u progu trzeciego tysiąclecia. Fragment listu.


 • [Skorowidz  tematyczny artykułów]
  [Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]
  [Strona główna]      [Napisz do nas]

  R E D A G U J E
  gdański ośrodek Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI ©
  odpowiedzialny: Wojciech Zięba
  asystent kościelny: ks. Robert Kaczorowski
  wersja WWW ukazuje się od stycznia 1999
  Materiały umieszczone na tej stronie mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania adresu gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri.