Znak Ruchu Maitri MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Skorowidz tematyczny artykułów

MODLITWY, ROZWAŻANIA, MEDYTACJE

Modlitwy Ruch Maitri      

Wszystkich uczestników Ruchu Maitri łączą wspólne modlitwy, które wyrażają ducha Ruchu. Przejęliśmy je od zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty

Czyńcie sobie ziemię poddaną  nr 4 (95)

...lecz nie jak niszczycielskie plemię Wandalów.

Post, który wybieram  nr 2 (93)
Rozważanie o poście i jałmużnie.

Drogi pielgrzyma - walczyć mając w sercu pojednanie  nr 5 (90)
List brata Rogera z Taizé.

Zadziwienie miłością  nr 6 (85)
List brata Rogera z Taizé.

Żyć tym, co niespodziewane  nr 5 (84)
List brata Rogera z Taizé.

Szukając miłości  nr 6 (79)
Poetyckie rozważanie modlitewne Dom Heldera Câmary o miłości.

Umieram ze wstydu  nr 4 (77)
Modlitewne rozważanie Dom Heldera Câmara na temat ubóstwa.

Wydają się tak frywolne, a jednak takie nie są  nr 3 (76)
Rozważanie poetyckie Dom Heldera Câmary

Co niepokoi gołębia pokoju  nr 2 (75)
Rozważanie poetyckie Dom Heldera Câmary.

Chrystus nie ma rąk  nr 1 (74)
Medytacja o naszej roli w dziele zbawienia.

Czy potrzebujesz, Panie?  nr 9 (73)
Modlitwa współpracownika Matki Teresy z Kalkuty.

Złudna sława  nr 7 (71)
Rozważanie Dom Heldera Câmary.

Nie wiem, co powiedzieć  nr 4 (68)
Modlitwa Dom Heldera Câmary.

Byłeś głodny i nie nakarmili Cię nr 9 (63)
Modlitewna medytacja Dom Heldera Câmary o głodzie.

Modlitwa o pogodzenie katolików i prawosławnych  nr 8 (62)
Wezwania modlitwy powszechnej z Mszy św. odprawionej 8.06.2002 na rozpoczęcie spotkania z o. Marianem Żelazkiem.

Daj nam swoje serce  nr 8 (62)
Modlitwa Matki Teresy do Maryi.

Słuchajcie, chrześcijanie!  nr 7 (61)

Byłem głodny, samotny, nagi, chory, uwięziony i bezdomny, wy zaś...

Będę walczył  nr 2 (56)
     "Dopóki kobiety będą płakać tak jak dziś, będę walczył" - pisze William Booth, założyciel Armii Zbawienia.

Maryjo, Matko ubogich  nr 8 (54)
     Modlitwa o. G. Salerno, założyciela Ruchu Sług Ubogich Trzeciego Świata.

Kuala Juru - Śmierć Pewnej Wsi  nr 4 (50)
     Poetyckie refleksje nad fałszywym rozwojem Cecil Rajendry z Malezji.

Głos świata pozbawionego głosu  nr 3 (49)
     Modlitewna medytacja Dom Heldera Câmary o bogactwie i nędzy.

Matka Teresa mówi o radości zmartwychwstania  nr 3 (49)
     Pamiętajmy, że męka Chrystusa kończy się zawsze radością zmartwychwstania.

Żyć Ewangelią  nr 2 (48)
     Rozważanie o sprawiedliwości społecznej Dom Heldera Câmary.

Droga Krzyżowa Matki Teresy z Kalkuty  nr 2 (48)
     Rozważanie o męce Chrystusa wygłoszone przez Matkę Teresę w Stanach Zjednoczonych.

Prawdziwy post  nr 2 (48)
     Fragment z księgi Proroka Izajasza, ukazujący post jako drogę ku miłości bliźniego.

Ojcowie Kościoła o jałmużnie  nr 2 (48)
     Teksty św. Ambrożego i św. Augustyna.

Za dużo zjadłem  nr 2 (48)
     Rozważanie Michaela Quista o głodzie z książki "Modlitwa i Czyn."

Modlitwa siostry Faustyny  nr 1 (39)
     W czasie rekolekcji Ruchu Maitri w Gdańsku jednym z punktów programu była adoracja Najśw. Sakramentu, w czasie której rozważaliśmy modlitwę s. Faustyny. Proponujemy rozważenie je również naszym Czytelnikom.

Nie ma przyjaciela nad Jezusa  nr 9 (38)
     Medytacja Matki Teresy z Kalkuty.

Modlitwy o beatyfikację Matki Teresy z Kalkuty  nr 8 (37)
     Ułożył je do prywatnego użytku arcybiskup Kalkuty, Henry Souza.

Mimo wszystko  nr 7 (36)
     Słowa z domu dziecka Matki Teresy w Kalkucie.
 


[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Strona główna]      [Napisz do nas]
[Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]