Znak Ruchu Maitri
MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
Skorowidz tematyczny artykułów

WIERZENIA TRADYCYJNE

Kult przodków w Afryce  nr 4 (50)

Czczenie przodków jest w Afryce formą wierzeń wyrażanych w rytach i ceremoniach, które sprawowane przez przodków i podtrzymywane przez ich potomków służą przede wszystkim uczczeniu Boga, jedynego dawcy życia.

Rwandyjski świat życia pozagrobowego  nr 3 (49)

Choć nie ma większego nieszczęścia niż śmierć, przecież w duszy Rwandyjczyka pozostaje iskierka nadziei: "nie wszystek umrę", przejdę bowiem do świata abazimu - moich zmarłych przodków i tam w otchłani będę "żył".

Bóg w wierzeniach afrykańskich - iskra prawdy  nr 2 (48)

Pisze Bożena Tylek-Kuza, etnolog.

Chrześcijańska ocena moralna kultów Ryangombe i Nyabingi  nr 1 (47)

Chrześcijańska ocena moralna tradycyjnych praktyk religijnych spotykanych na terenie Rwandy ma już swoją historię. Zaznaczają się w niej trzy tendencje...

Trzeba nam wiele czasu  nr 1 (47)

Świadectwo rwandyjskiej zakonnicy, Siostry Primiyani, na temat stosunku do kultu Ryangombe.

Tajemnicza bogini Nyabingi  nr 8 (46)

Miejscowy kult rwandyjski.

W cieniu Ryangombe  nr 7 (45)

Tradycyjne wierzenia Rwandyjczyków.

W opiece króla duchów  nr 6 (44)

Pierwotne wierzenia Rwandyjczyków - kult Ryangombe.

Słowniczek  nr 5 (43)

Podstawowe objaśnienia terminologiczne związane z pierwotnymi wierzeniami Rwandyjczyków.

Postać Ryangombe i jego kult  nr 5 (43)

Pierwotne wierzenia Rwandyjczyków.

Tradycyjne wierzenia i praktyki w dzisiejszej Rwandzie  nr 4 (42)

Nieco danych na temat aktualności tradycyjnych praktyk religijnych w dzisiejszym społeczeństwie rwandyjskim, odpowiedź na pytanie, dlaczego Rwandyjczyk trwa w tych wierzeniach i praktykach oraz klasyfikacja, która rozjaśnia tę tajemniczą domenę tamtejszych tradycji.

"Ziarna prawdy" w religiach niechrześcijańskich  nr 7 (36)

Jan Paweł II ukazuje, jak wprowadzać w życie naukę Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

Blaski i cienie rwandyjskiej "teologii"  nr 8 (27)

Bogata w swej treści koncepcja Boga - Imana prezentowana przez tradycję rwandyjską zadziwia czystym monoteizmem, nie rozwiązuje ona jednak wszystkich problemów, jakie stawia sobie człowiek i nie odpowiada na wielorakie zapotrzebowania jego serca.

Z różnych źródeł o Bogu Imanie  nr 7 (26)

Obraz Boga, któremu oddawała cześć dawna Rwanda, która nie znała jeszcze Jezusa Chrystusa, mogą nam przybliżyć formuły wróżb, kultu przodków, pozdrowień, przekleństw i zagadek.

Z imion rwandyjskich o Bogu  nr 6 (25)

Imię nadane człowiekowi odróżnia go od jemu podobnych. W odniesieniu do osoby ludzkiej spełnia ono nie tylko funkcję odróżniającą, ale także ma specjalne znaczenie. Może np. określać szczególne okoliczności towarzyszące narodzeniu dziecka, wierzenia czy życzenia rodziców.
     Z tego zespołu znaczeń imion rwandyjskich nadawanym ludziom, chcemy wydobyć te, które dostarczają informacji Imanie i jego przymiotach. Ze szczególnym zainteresowaniem chcemy przeanalizować imiona, w których występuje wyraz Imana oraz jego formy zastępcze.

Legendy rwandyjskie o Bogu  nr 4 (23)

Legenda - umugani - jest krótkim opowiadaniem, historyjką zmyśloną. W ustnej tradycji Rwandy zajmowała ona miejsce uprzywilejowane. Wiele z nich mówi o Bogu-Imanie, którego czcili Rwandyjczycy przed poznaniem chrześcijaństwa.

Bóg Imana w przysłowiach rwandyjskich  nr 3 (22)

Kilkanaście wybranych, najbardziej typowych przysłów i obraz Imany, jaki się w nich jawi.

Imana, Bóg ich ojców  nr 9 (19)

Tradycyjne wierzenia Rwandyjczyków: Bóg wypełnia ich życie, myślenie i kieruje działaniem. Obecny jest w przysłowiach, legendach, poezji i pieśni, całej kulturze rwandyjskiej. Nade wszystko Jego obecnością wypełniony jest świat natury. To właśnie przy jej pomocy Rwandyjczycy odkryli istnienie Boga.

Religiność Rwandyjczyków na tle religijności afrykańskiej  nr 7 (17)

Religijność Afrykańczyków jest powszechnie znana. Każdy lud afrykański ma ideę Boga i swój system religijny, wyrażający się poprzez wierzenia i praktyki kultowe. Na tle ogólnej religijności Afrykańczyków łatwiej jest pojąć tę cechę u Rwandyjczyków.


[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]

[Strona główna]      [Napisz do nas]