Znak Ruchu Maitri MY A TRZECI ŚWIAT
Pismo gdańskiego ośrodka
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITR
Nr 7 (53), październik-listopad 2001

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (1474-1566)

      Hiszpański historyk, kronikarz, dominikanin. W latach 1502-13 uczestniczył w podboju i kolonizacji Antyli; w r. 1510 został wyświęcony na kapłana, zaś w r. 1520 wstąpił do zakonu Dominikanów. Przebywał na Kubie, w Peru, Nikaragui, na San Domingo i w Meksyku, w latach 1543-47 był biskupem Chiapas. Od r. 1547 przebywał w Hiszpanii.
      Od r. 1514 bezwzględnie krytykował politykę kolonialną. Był rzecznikiem pokojowej chrystianizacji i obrońcą Indian. Podejmował próby poprawy ich ciężkiej sytuacji przez organizowanie samodzielnych kolonii indiańskich. Wielokrotnie jeździł w obronie Indian do Hiszpanii. Mimo wielu przeciwników był inspiratorem wydania przez Karola V "Nowych Praw" (promulgowanych w r. 1542), które zakazywały brania w niewolę i zmuszania Indian do pracy na plantacjach. Jest autorem dzieł z historii i etnografii Ameryki Południowej i Środkowej, m.in. Krótkiej relacji o wyniszczeniu Indian (1552), w której wstrzasająco opisuje nieprawdopodobne okrucieństwo i zbrodnie zdobywców Ameryki, Historia de las Indias (tom 1-2, 1875-1876), Apologética historia... (1909).

      Zobacz obszerny życiorys w języku angielskim.


[Spis treści numeru, który czytasz]
[Skorowidz  tematyczny artykułów]
[Adopcja Serca  - pomoc dla sierot]
[Strona główna]      [Napisz do nas]