Wspólnota Maitri Warszawa

Adres:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia św. Stanisława B.M.
ul. Bema 73/75
01-244 Warszawa
z dopiskiem: Ruch “Maitri” – kancelaria parafialna

Kontakt:
Mail: maitriwawa[at]wp.pl

Spotkania:
Wtorek 18.45-20.00 (wrzesień-czerwiec)

Osoba odpowiedzialna: Aneta Skaskiewicz

Asystent kościelny: ks. Jacek Mroczkowski

Wspólnota prowadzi działania na rzecz pozyskiwania środków na projekty pomocowe dla ubogich w Afryce.