2007

Projekty zrealizowane rok 2007 – Maitri pomoc Afryce.

Projekty zrealizowane rok 2007 – Maitri pomoc Afryce.

Rok 2007 pod wieloma względami był wyjątkowy dla Ruchu Maitri. Miedzy innymi na niespotykana dotąd skalę udzielono wsparcia misjonarzom w ramach finansowania projektów pomocy jednorazowej. W gdańskim ośrodku Ruchu dofinansowano 58 projektów przekazując łącznie kwoty: 174 046 €; 78 468 $ i 126 499 złotych. Wrocławska wspólnota Maitri, która koncentruje się głównie na Adopcji Serca i wsparciu ośrodka dożywiania w Gomie, wsparła 1 projekt jednorazowy na kwotę 30 000 zł. Poniżej przedstawiamy spis projektów wraz z krótkim opisem, nazwą Zgromadzenia i placówki misyjnej, której udzielono wsparcia. Wszystkie środki zostały przekazane zgodnie z intencjami ofiarodawców.

1. Placówka Esseng (Kamerun) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała środki na dożywianie dzieci oraz prowadzenie formacji stałej katechetów i dzieci z grup katechetycznych. Przekazana kwota 2000 €.

2. Placówka Nkoum (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała środki na remont budynku szkolnego i zakup potrzebnych mebli. Przekazana kwota 1000 €.

3. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pieniądze na remont dachu szkoły podstawowej. Przekazana kwota 10 000 €.

4. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała środki na dożywianie dzieci w przedszkolu i oratorium. Przekazana kwota 2 000 €.

5. Parafia Esseng (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała środki na artykuły pierwszej potrzeby (np. nafta do lampy, środki czystości) dla osób z apostolstwa chorych. Przekazano 1 000 €.

6. Placówka Betare-Oya (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci z oratorium i przedszkola. Przekazana kwota 2 000 €.

7. Placówka Bertoua (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Ojców Dominikanów otrzymała pomoc na dożywianie dzieci, wynagrodzenie dla kucharek, leczenie dzieci, mundurki i przybory szkolne dla dzieci. Przekazana kwota 7 286 €.

8. Placówka Karama (Rwanda) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej otrzymała środki na dożywianie dzieci. Przekazana kwota 5 400 $.

9. Placówka Karama (Rwanda) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej otrzymała wsparcie na dodatkową pomoc dla sierot odchodzących z Adopcji Serca. Przekazana kwota 950 $.

10. Ośrodek Zdrowia w Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na wyposażenie: budowę instalacji oświetleniowej, zakup sprzętu EKG, zakup motocykla. Przekazana kwota 4 353 $.

11. Placówka Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała środki na dożywianie dzieci w szkole podstawowej. Przekazana kwota 1 000 €.

12. Ośrodek misyjny w Abong – Mbang (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał pieniądze na dożywianie i zakup leków. Przekazana kwota 4 000 €.

13. Placówka Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała środki na powypadkową naprawę samochodu. Przekazana kwota 1 000 €.

14. Placówka Gatara (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na zakup szyby do samochodu. Przekazana kwota 1 000 $.

15. Placówka misyjna Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała wsparcie na przebudowę świetlicy dla dzieci. Przekazana kwota 2 300 $.

16. Placówka Gatara (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na zakup leków, zainstalowanie wody i światła. Przekazana kwota 7 000 €.

17. Placówka misyjna Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała wsparcie na zakup leków do szpitala. Przekazana kwota 5 000 $.

18. Placówka Masaka (Rwanda) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pieniądze na budowę magazynu dla szkoły szycia. Przekazana kwota 2 315 $.

19. Placówka Tcholire (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej otrzymała pieniądze na zakup używanego samochodu zgodnie z intencją ofiarodawcy. Przekazana kwota 14 000 €.

20. Placówka misyjna Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała wsparcie na dodatkową pomoc w zakupie żywności do Ośrodka Zdrowia w związku z głodem dla szpitali w Buraniro i Gatara. Przekazana kwota 6 000 $.

21. Placówka Ntamugenga (Kongo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała środki na dożywianie i zakup leków. Przekazana kwota 4 000 $.

22. Placówka Rutshuru (Kongo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pieniądze na budowę sali wielofunkcyjnej na 300 osób. Przekazana kwota 5 000 $.

23. Świetlica dla dzieci w misji Gatara (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na zakup DVD, video i telewizora. Przekazana kwota 1 000 $.

24. Placówka misyjna w Masaka (Rwanda) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała wsparcie na zakup agregatu prądotwórczego do Ośrodka Zdrowia. Przekazana kwota 1 100 $.

25. Placówka misyjna w Goma (Kongo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała środki na zakup kserokopiarki do Ośrodka Zdrowia. Przekazana kwota 2 500 $.

26. Parafia Kabuga (Rwanda) prowadzona przez księży Pallotynów otrzymała środki na budowę domów mieszkalnych dla bezdomnych rodzin. Przekazana kwota 1 750 $.

27. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na dożywianie i zorganizowanie święta z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka. Przekazana kwota 12 500 €.

28. Placówka misyjna Gatara (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na zakup samochodu Toyota. Przekazana zgodnie z intencją ofiarodawcy kwota 120 000 PLN.

29. Placówka Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na wyprawki dla dzieci i budowę domów. Przekazana kwota 500 €.

30. Placówka Bertoua – Enia (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała pomoc finansową na zakup samochodu. Kwota przekazana zgodnie z intencją ofiarodawcy 30 000 €.

31. Zgromadzenie Księży Pallotynów w Kigali (Rwanda) oraz Pallotyński Sekretariat Misyjny otrzymały środki na zorganizowanie letniej akcji opieki nad dziećmi i dożywianie w 11 parafiach w Rwandzie i Kongo. Przekazana kwota 8 300 €.

32. Placówka Essiengbot (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci na dodatkowych lekcjach w szkole podstawowej w Essiengbot. Przekazana kwota 2 470 €.

33. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na zakup agregatu prądotwórczego. Przekazana kwota 2 000 $.

34. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała środki na zakup opon do samochodu. Przekazana kwota 800 $. (Środki pozyskane od ofiarodawcy bezpośrednio na ten cel)

35. Placówka Mandama (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej otrzymała środki na modernizację przedszkola i dożywianie dzieci. Przekazana kwota 3 100 €.

36. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na dożywianie i zakup podręczników. Przekazana kwota 2 000 $.

37. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała środki na zakup DVD i ekranu do rzutnika. Przekazana kwota 1 099 PLN i 500 $.

38. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała wsparcie na pomoc charytatywną. Przekazana kwota 2 000 $.

39. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa otrzymała środki na zakup leków, pomoce do przychodni, pomoc ludziom biednym i chorym na AIDS oraz na dożywianie. Przekazana kwota 4 000 €.

40. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na wyposażenie Centrum formacji dla dziewcząt i wynagrodzenie dla nauczycieli. Przekazana kwota 2 500 €.

41. Ośrodek Zdrowia w Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na zakup leków i wynagrodzenie dla lekarza. Przekazana kwota 6 000 $.

42. Ośrodek Zdrowia w Esseng (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie od Aniołów otrzymał środki na zakup leków. Przekazana kwota 5 000 €.

43. Placówka Bertua – Enia (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała środki na dożywianie dzieci, młodzieży i starców oraz chorych na AIDS. Przekazana kwota 2 000 €.

44. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na zakup materiałów medycznych i pedagogicznych. Przekazana kwota 4 000 €.

45. Placówka Ndelele (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała środki na zakup aparatu fotograficznego. Przekazana kwota 400 PLN.

46. Placówka Bertua – Enia (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała środki na utrzymanie samochodu. Przekazana kwota 5 000 PLN. (Środki przekazane zgodnie z wola ofiarodawców)

47. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pomoc finansową na budowę studni i toalety w szkole w Nkoum. Przekazana kwota 3 000 €.

48. Placówka misyjna w Masaka (Rwanda) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała wsparcie na zakup ambulansu dla Ośrodka Zdrowia. Przekazana kwota 6 500 €.

49. Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na remont dachów i budowę ogrodzenia. Przekazana kwota 15 000 €.

50. Placówka Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na zakup leków dla szpitala. Przekazana kwota 3 000 $.

51. Placówka Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała pieniądze na dożywianie. Przekazana kwota 4 000 $.

52. Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał pomoc finansową na zakup ultrasonografu dla szpitala. Przekazana kwota 15 000 $.

53. Diecezja Yokadouma (Kamerun) prowadzona przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej otrzymała środki na projekt edukacyjny dla dzieci Baka i Bantou. Przekazana kwota 6 330 €.

54. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Księży Marianów otrzymała środki na organizowanie sesji formacyjnych dla dzieci i młodzieży w Atok. Przekazana kwota 2 860 €.

55. Ośrodek Zdrowia w Esseng (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał środki na opiekę zdrowotną dla kobiet ciężarnych zarażonych AIDS. Przekazana kwota 5 000 €.

56. Placówka Esseng (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała dofinansowanie na opłaty szkolne dla dzieci i młodzieży. Przekazana kwota 1 000 €.

57. Placówka Abong – Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pomoc finansową na zmianę dachu na Ośrodku Zdrowia. Przekazana kwota 6 200 €.

58. Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała środki na zakup leków dla Ośrodka Zdrowia. Przekazana kwota 2 000 €.

59. Placówka Ndim (Republika Środkowoafrykańska) prowadzona przez Braci Mniejszych Kapucynów otrzymała środki na budowę szkoły w Zole. Przekazana kwota: 30 000 zł.

Projekty zrealizowane rok 2007 – Maitri pomoc Afryce.

Projekty zrealizowane rok 2007 - Maitri pomoc Afryce.

Szkoła w Ndele, Kamerun. Siostry pasjonistki.

Projekty zrealizowane rok 2007 - Maitri pomoc Afryce..

Dzieci w szkole.