2008

Projekty zrealizowane rok 2008 – Pomoc Afryce.

Projekty zrealizowane rok 2008 – Pomoc Afryce.

1. Placówka Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na dożywianie w ośrodku dożywiania. Przekazana kwota 4 000 €.

2. Ośrodek zdrowia w Lomie (…) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy otrzymał wsparcie na zakup leków. Przekazana kwota 4 000 €.

3. Ośrodek misyjny w Doume (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymał dofinansowanie na budowę przedszkola, cysterny i wieży ciśnień. Przekazana kwota 18 500 €.

4. Placówka Esseng (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała pomoc na dofinansowanie opłat szkolnych dla dzieci i młodzieży. Przekazana kwota 1 000 €.

5. Ośrodek zdrowia i Centrum Dożywiania w Bujumbura (Buraniro) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymały pieniądze na zakup leków i materacy oraz na dożywianie. Przekazana kwota 6 000 €.

6. Szkoła Życia w Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała środki na pensje dla nauczycieli. Przekazana kwota 1 623 €.

7. Placówka Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała środki na pomoc ludziom biednym, zakup leków i dożywianie. Przekazana kwota 4 000 €.

8. Pracownia haftu i szycia w Ruhengeri (Rwanda) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała pomoc na zakup materiałów. Przekazana kwota 5 000 €.

9. Placówka misyjna Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy otrzymała wsparcie na edukację i dożywianie sierot. Przekazana kwota 3 000 €.

10.Placówka misyjna Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy otrzymała dofinansowanie na budowę studni głębinowej. Przekazana kwota 8 000 €.

11.Placówka misyjna Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy otrzymała pomoc na zakup leków dla biednych i budowę sali operacyjnej. Przekazana kwota 4 000 €.

12.Przedszkole w Pagouda (Togo) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy otrzymało pieniądze na dożywianie dzieci. Przekazana kwota 2 000 €.

13.Szkoła szycia w Pagouda (Togo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy otrzymała środki na zakup maszyn i materiałów do szycia. Przekazana kwota 3 000 €.

14.Placówka Bertoua-Tigaza (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa otrzymała dofinansowanie na wymianę dachu na budynkach misji. Przekazana kwota 4 300 €.

15. Ośrodek zdrowia w Essiengbot (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymał wsparcie na zakup leków. Przekazana kwota 5 000 €.

16.Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała pieniądze na dożywianie i zorganizowanie święta z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka. Przekazana kwota 4 700 €.

17.Ośrodek misyjny Doume (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał pomoc na opiekę zdrowotną dla kobiet ciężarnych chorych na AIDS. Przekazana kwota 7 000 €.

18.Placówka Esseng (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymała pieniądze na budowę klas dla szkoły podstawowej. Przekazana kwota 10 000 €.

19.Ośrodek zdrowia w Doume (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Pallotynek otrzymał dofinansowanie na budowę kuchni dla chorych. Przekazana kwota 6 000 €.

20.Przedszkole w Dimako (Kamerun) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymało wsparcie na dożywianie dzieci i wyposażenie sal. Przekazana kwota 2 000 €.

21.Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał środki na zakup leków. Przekazana kwota 4 000 €.

22.Szkoła w Nkoum (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pomoc w zorganizowaniu szkolnej świetlicy i biblioteki. Przekazana kwota 3 500 €.

23. Ośrodek Zdrowia w Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał pieniądze na zakup leków do transfuzji krwi oraz na dożywianie. Przekazana kwota 12 340 $.

24.Placówka misyjna w Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała wsparcie na budowę studni głębinowej. Przekazana kwota 22 000 €.

25.Szkoła Św. Ludwika w Essiegbot (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pieniądze na dożywianie dzieci oraz zakup książek. Przekazana kwota 4 580 €.

26.Placówka misyjna w Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała środki na pomoc ludziom biednym, chorym a AIDS oraz na dożywianie. Przekazana kwota 5 000 €.

27.Ośrodek misyjny Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał pomoc na budowę domu dla narzeczonych. Przekazana kwota 575 €.

28.Placówka misyjna w Abong-Mbang (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała dofinansowanie na dożywianie, zakup książek i pomoc charytatywną dla młodzieży uczącej się. Przekazana kwota 3 660 €.

29. Szkoły krawiectwa i stolarstwa w Buraniro (Burundi) prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymały pomoc na zakup materiałów do nauki. Przekazana kwota 3 200 €.

30.Ośrodek zdrowia Bujumbura (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał pieniądze na zakup sprzętu komputerowego. Przekazana kwota 5 000 €.

31.Placówka Djouth (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymała dofinansowanie na dożywianie i zorganizowanie świąt Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka Afrykańskiego. Przekazana kwota 10 000 €.

32. Ośrodek misyjny Bertoua-Enia (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek otrzymał wsparcie na pomoc w dożywianiu sierot i chorych. Przekazana kwota 4 000 €.

33.Placówka Bertoua-Enia (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek otrzymała dofinansowanie na budowę ogrodzenia domu formacyjnego. Przekazana kwota 8 664 €.

34.Zgromadzenie Księży Pallotynów w Kigali (Rwanda) oraz Pallotyński Sekretariat Misyjny otrzymały środki na zorganizowanie letniej akcji opieki nad dziećmi i dożywianie w parafiach w Rwandzie i Rutshuru. Przekazana kwota 8 500 €.

35.Placówka misyjna Bujumbura (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała dofinansowanie na pomoc w doprowadzeniu wody i przygotowaniu pralni w szpitalu. Przekazana kwota 3 517 €.

36.Szkoła Życia w Ayos (Kamerun) prowadzona prze Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymała pomoc na kontynuację remontu budynków. Przekazana kwota 4 000 €.

37.Placówka Rutshuru (Kongo) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pieniądze na wyposażenie sali wielofunkcyjnej. Przekazana kwota 7 000 €.

38.Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał wsparcie na zakup materiałów pedagogicznych i lekarstw do szkół. Przekazana kwota 3 000 €.

39.Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał środki na pomoc w zorganizowaniu spotkań semestralnych. Przekazana kwota 2 000 €.

40.Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał pieniądze na zakup zamrażarki. Przekazana kwota 1 600 €.

41. Przychodnia w Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał pomoc w zakupie środka lokomocji. Przekazana kwota 2 000 €.

42.Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał środki na utrzymanie samochodu. Przekazana kwota 1 500 €.

43.Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał pieniądze na zakup agregatu. Przekazana kwota 2 000 €.

44.Zgromadzenie Księży Pallotynów otrzymało środki na zakup aparatu dla kaleki. Przekazana kwota 710 $.

45.Ośrodek dożywiania w Ntamugenga (Kongo) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów otrzymał pomoc na zakup żywności dla dzieci. Przekazana kwota 5 200 $.

46. Misja katolicka w Doume (Kamerun) otrzymała dofinansowanie na doprowadzenie wody pitnej dla ludności. Przekazana kwota 30 000 €.

47. Placówka Dimako (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymała wsparcie na budowę cysterny na wodę. Przekazana kwota 4 500 €.

48. Ośrodek Zdrowia w Dimako (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus otrzymał pieniądze na zakup leków. Przekazana kwota 4 000 €.

49.Szpital w Buraniro (Burundi) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymał środki na zakup żywności. Przekazana kwota 4 000 €.

50.Ośrodek misyjny Djouth (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana otrzymał dofinansowanie na potrzeby Centrum Solaris. Przekazana kwota 5 000 €.

51.Placówka Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała pieniądze na nagrody dla dobrych uczniów. Przekazana kwota 82 €.

52. Ośrodek misyjny Bertoua-Enia (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek otrzymał wsparcie na budowę toalet dla przedszkola. Przekazana kwota 8 000 €.

53.Placówka Buraniro (Burundi) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego otrzymała pomoc na zakup komputera. Przekazana kwota 3 000 €.

54.Zgromadzenie Księży Marianów otrzymało środki na dożywianie i zorganizowanie sesji formacyjnych dla dzieci i młodzieży w Atok (Kamerun). Przekazana kwota 3 120 €.

55.Placówka Doume (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek otrzymała pieniądze na operację oczu dla podopiecznego. Przekazana kwota 500 €.

56.Ośrodek zdrowia w Betare-Oya (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymał wsparcie na zakup leków. Przekazana kwota 2 000 €.

57.Ośrodek zdrowia w Betare-Oya (Kamerune) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymał dofinansowanie na remont budynku. Przekazana kwota 3 000 €.

58.Placówka Betare-Oya (Kamerun) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymała pomoc na dożywianie dzieci z Oratorium i przedszkola. Przekazana kwota 2 000 €.

59.Sierociniec w Haut Nyon (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła otrzymał pieniądze na dożywianie i zakup leków. Przekazana kwota 4 000 €.

60.Ośrodek misyjny Essiegbot (Kamerun) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej otrzymał środki na zakup leków i dożywianie. Przekazana kwota 7 000 €.

Projekty zrealizowane rok 2008 – Pomoc Afryce.

Projekty zrealizowane rok 2008 - Pomoc Afryce.

Przedszkolaki z Esseng, Kamerun. Misja Sióstr od Aniołów.

Projekty zrealizowane rok 2008 - Pomoc Afryce.

Przedszkolaki przy posiłku.