Siostry od Aniołów proszą o pomoc dla niepełnosprawnych z Nyakinama

Projekt: s. Agnieszka Czajkowska,  Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Misja: Nyakinama, Rwanda
Kwota projektu: 4 731 €

Nazwa projektu: 130/ANIOL

Opis

Wesprzyj niepełnosprawne dzieci!

Siostry od Aniołów z misji Nyakinama od lat przychodzą z pomocą niepełnosprawnym. To przede wszystkim dzieci, najsłabsze i pozbawione innego oparcia. Nie mogą liczyć na państwo, społeczeństwo, a nawet na swoje rodziny. Dzięki pomocy Sióstr i programowi Adopcja Medyczna Ruchu Maitri, niepełnosprawne dzieci mogą liczyć na godne warunki życia. Dzieci, którym trzeba zanieść pomoc jest jednak sporo. Potrzebujemy Twojego wsparcia.

Wyciągnij rękę do najsłabszych

Wiele afrykańskich dzieci żyje od najmłodszych lat w bardzo trudnych warunkach, ale sytuacja staje się dramatyczna, gdy do tego dochodzi np. niepełnosprawność. Dzięki programowi Adopcja Medyczna prowadzonemu w Nyakinama przez Ruch Maitri i Siostry od Aniołów, 60 chorych dzieci ma możliwość lepszego rozwijania się co wydaje dobre owoce. Są to głównie dzieci z kalectwem fizycznym powstałe wskutek różnych problemów porodowych, dzieci z wrodzoną deformacją kończyn dolnych i górnych, po porażeniu mózgowym itd. Jest też grupa z zaburzeniami psychicznymi. Ich niedołężność jest tak wielka, że często są uzależnione od swoich opiekunów. W Rwandzie koszty leczenia specjalistycznego, operacje chirurgiczne, rehabilitacje są bardzo wysokie.

Ekstremalnie trudne warunki życia

Poznając bliżej warunki życia rodzin naszych chorych zauważyliśmy, że większość z nich żyje w ekstremalnie trudnych warunkach. Często brakuje im podstawowych środków do życia m.in. odpowiedniego wyżywienia, środków sanitarnych. Problem ten dotyczy głównie dzieci z upośledzeniem umysłowym. Niektóre dzieci z kalectwem fizycznym pragną uczęszczać do szkoły, zdobyć wiedzę, jak inne, zdrowe dzieci. W ich przypadku jest potrzebna szkoła z internatem. Niestety, opłaty za tego rodzaju szkołę są wysokie i nie stać rodziców na zapłacenie czesnego. Dlatego też w ich imieniu zwracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc w sfinansowaniu tymże dzieciom nauki w szkole z internatem.

Kosztorys:

Pomoc w opłaceniu szkoły z internatem za okres 10 miesięcy dla 15 podopiecznych –

s. Agnieszka Czajkowska,  Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

Koszt Pomocy – 4731 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Siostry od Aniołów proszą o pomoc dla niepełnosprawnych