Potrzebna pomoc sierotom z Atok!

Projekt: ks. Franciszek Filipiec MIC, Zgromadzenie Marianów
Misja: Atok, Kamerun
Kwota projektu: 1030 €

Nazwa projektu: 26/MARIA

Opis

Potrzebna pomoc sierotom z Atok!

Pod opieką Pani Nathalie Wemba, która współpracuje z misją księży Marianów w Atok, pozostaje obecnie sześcioro pigmejskich dzieci. To sieroty. W wioskach, z których pochodzą panuje skrajne ubóstwo. Dzięki wsparciu z Polski mogą mieszkać przy misji, regularnie chodzić do szkoły i otrzymywać posiłki. Przyjdź na pomoc sierotom z Atok!

Ludzie lasu

Baka to lud zamieszkujący lasy tropikalne w okolicach Gabonu i Kamerunu, odłam Pigmejów. Trudno dokładnie określić ich liczebność, szacowana jest pomiędzy 5 a 28 tys. osób. Częściowo prowadzą koczowniczy tryb życia, zajmując się łowiectwem i zbieractwem, chociaż w pewnych okresach prowadzą osiadły tryb życia. Baka dobrze znają drzewa i rośliny, których korzenie, kłącza, liście i owoce służą im za pożywienie.  Niczego jednak nie gromadzą i nie przechowują, ani nie trudnią się uprawą roli.

Wiele dzieci to sieroty

Od kilku lat Nathalie Wamba opiekuje się sierotami i dziećmi z plemiona Baka. Od kilku lat Nathalie Wamba opiekuje się sierotami i dziećmi z plemiona Baka. Sierociniec ma na celu przyjmowanie sierot, dzieci, które w obozach w lesie nie chodziły do ​​szkoły. Obecnie opieką objętych jest  sześcioro pigmejskich dzieci. W wioskach, z których pochodzą (położonych 6-35 km od Atok) panuje skrajne ubóstwo. Kiedy dzieci przybyły na misję większość z nich wykazywała objawy niedożywienia.

Nauczycielka i opiekunka

Pani Nathalie sama zajmuje się szukaniem środków na utrzymanie i wychowanie dzieci. Przeznacza na to swoją nauczycielską pensję i uprawia skromne pole. Z parafii sporadycznie otrzymuje czasem trochę owoców z ofiar. Inne potrzeby pokrywa sama. Bardzo rzadko wspomagają ją niektórzy rodzice innych dzieci, najwyżej jeden raz w roku ofiarując skromy dar z plantanów lub manioku.Główną troską jest umożliwienie dzieciom edukacji. W zależności od siły i wieku dzieci uczestniczą w życiu domowym w Atoku.

Apelujemy o pomoc sierotom

Ponieważ pomoc dla tych dzieci jest bardzo konieczna, bo inaczej zostaną na wioskach lub w lesie, dlatego Pani Nathalie prosi o wsparcie jej pracy, by mogła rozwijać i kontynuować to dzieło miłosierdzia, posyłać dzieci do szkoły, lub sama dawać im lekcje w domu. Pani Nathalie mogłaby przyjąć 16 dzieci, lecz nie stać jej na ich utrzymanie. Potrzebna pomoc sierotom z Atok! Inaczej zostaną w lesie!

KOSZTORYS

Koszt utrzymania, wyżywienia, ubrania i wychowania jednego dziecka wynosi 100 000 franków CFA na rok.

Dla 6 sierot potrzebna jest kwota   6 x 100.000 = 600 000 CFA.

w imieniu Pani Nathalie Wamba – ks. Franciszek Filipiec MIC, Zgromadzenie Marianów

Kwota: 1030 €

Podsumowanie w miejscowej walucie – 600.000 franków CFA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Marianie