Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego dla Oliviera z Nyakinamy

Projekt: Siostra Agnieszka Czajkowska, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Misja: Nyakinama, Rwanda
Kwota projektu: 343 €

Nazwa projektu: 129/ANIOL

Opis

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego

Olivier to chłopiec ciężko poszkodowany psychicznie. Na skutek napadów skurczowych nie jest w stanie poruszać się nawet na czworakach. Nie mówi, nie je samodzielnie. Przebywa w jednym miejscu, leży na łóżku albo na macie. Nie kontroluje się. Okresowo przyjmował leki przeciwskurczowe które wyciszały napady. Mieszka z matką. Jest ich tylko dwoje. To biedna rodzina. Ze względu na ciężki stan Olivera, matka nie może się zbytnio oddalać, bo musi się nim zajmować. Zdobycie pożywienia nie jest łatwe. Ich sytuacja jest zła. Został przyjęty do Adopcji w październiku 2019 roku. Niestety środki z programu niewystarczyły na zakup tego urządzenia. Potrzebna jest pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego dla Oliviera.

Ciężko doświadczony chłopiec

Sytuacja chłopca jest dramatyczna. Niepełnosprawność umysłowa i fizyczna nie pozwala mu się rozwijać, chodzić do szkoły, właściwie chodzić w ogóle. Spastyczne porażenie czterokończynowe, padaczka, porażenie mózgowe to trudny splot nieszczęść, które spadły na jedno dziecko. Właśnie takie dzieci są otaczane opieką w ramach programu Adopcja Medyczna. Program prowadzony jest w celu zapewnienia możliwości nauki i poprawy warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie. Ich sytuacja w krajach Afryki Subsaharyjskiej jest katastrofalna.

Wózek ulży w cierpieniu

Państwo nie zapewnia nawet odpłatnego dostępu do rehabilitacji i nauki dla niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne żyją na terenach wiejskich w pogardzie i wstydzie, bez należnej troski. Środki i pochodzące od ofiarodawców finansują rehabilitację. Niestety, środki z Adopcji wystarczają ledwo na bieżące potrzeby. Zakup wózka będzie wielką wyręką dla matki opiekującej się chorym synem. Bez pomocy darczyńców nie uda się go zakupić. Wózek inwalidzki może odmienić życie tej rodziny i ulżyć jej w cierpieniu. Prosimy o wsparcie!

Siostra Agnieszka Czajkowska, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

Kosztorys:

  1. wózek inwalidzki – koszt 343 €

Podsumowanie w miejscowej walucie – 230.000 franków CFA

Kwota: 343 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego