Pomoc sierotom w DR Kongo. Podaruj im dach nad głową!

Projekt: o. Kitoko Morisho, Kapłani Pracy
Misja: Lubumbashi, Kongo
Kwota projektu: 7595 €

Nazwa projektu: 01/PARAK

Opis

Pomoc sierotom – podarujmy im dach nad głową!

Centrum AFEOA rozpoczęło działalność w latach 1996-1997 podczas konfliktu zwanego „wojną wyzwolenia”. Wtedy to Laurent Kabila przejął władzę w DR Kongo po 32 latach dyktatury Mobutu. Wiele rodzin, głównie wojskowych, zginęło podczas walk. Ich dzieci zostały sierotami. W mieście Lubumbashi dzieci trafiły do szpitala Sendwe. To wielki szpital rządowy bez odpowiedniej opieki i wiele z nich później zmarło. Nie było wtedy struktur i odpowiednich środków, by nieść pomoc sierotom. Dlatego powstało Centrum AFEOA. Od tego czasu, jak każde duże miasto, będące regionalną ekonomiczną stolicą ze względu na swoje minerały, przyciągało do miasta młodych ludzi poszukujących pracy, którzy pochodzą z wiosek.

Dzieci wyrzucane do kosza

Często przybywają tam do pracy ubogie dziewczęta w wieku małżeńskim. Niektóre spośród nich są gwałcone przez armię i kiedy rodzą się dzieci, są one wyrzucane do kosza. Troszczymy się o dzieci urodzone na ulicy przez kobiety psychicznie chore oraz dorastające dziewczęta, które żyją na ulicy – pisze o. Kitoko Morisho. Nasz projekt jest potrzebny, ponieważ wszyscy wierzymy, że życie jest darem od Boga. Należy się nimi zaopiekować i jest to wezwanie do każdego z nas. Chcemy ratować życie, przywracać im ludzką godność poprzez pomoc sierotom, nasze zaangażowanie, życzliwość, edukację i dobrą opiekę.

Potrzeba dobrego miejsca

Osierocone dzieci śpią w złych warunkach. Z powodu zagęszczenia i braku powietrza w małych pomieszczeniach dzieci umierają. Dziewczęta i chłopcy śpią w tych samych, przeludnionych pokojach. Wzrasta niebezpieczeństwo zarażenia się w czasie epidemii. Dlatego musimy pomóc rozbudować centrum AFEOA. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować ten projekt, oddzielić dziewczęta od chłopców, a także mieć dobre miejsce, przestrzeń do wygodnego spędzenia nocy w dobrych warunkach, aby móc uczyć się, zabezpieczyć swoje życie przed zakażeniem w czasie choroby, głównie w porze deszczowej, kiedy jest bardzo zimno.

Zanieś pomoc sierotom

Gdy dziewczęta i chłopcy będą dorastać, będą mieli zapewnioną prywatność i wzajemny szacunek. Zostanie zminimalizowane ryzyko zarażenia się chorobami przez uczniów. Edukacja dzieci przyczyni się do rozwoju i polepszenia życia rodzinnego. Godność ludzka i szacunek dla życia będą podtrzymywane. Nasze wspólne dzieło będzie świadectwem szacunku i troski o życie. Dzieci te będą tworzyć wspólnotę (Alumni z AFEOA), które dadzą społeczeństwu świadectwo, by opiekowało się innymi i aby absolwenci tego centrum mogli troszczyć się w przyszłości o innych poprzez swoją solidarność i pomoc sierotom.

Zbudujemy przedszkole i szkołę

Ponieważ opłaty rosną, trudno jest zdobyć sponsorów na długoterminową edukację dzieci. Nawet datki nie pokrywają całej kwoty opłat, które są wymagane na każdym poziomie nauki. Kształcenie dzieci jest jednym z naszych priorytetów, aby osiągnąć nasz cel potrzebujemy zrealizować nasze plany. To przede wszystkim budowa przedszkola i szkoły podstawowej i średniej. Inne dzieci z biednych rodzin i średnich rodzin w okolicy mogą również uczyć się w tej samej szkole, niektóre rano i inne po południu. Uczniowie, których rodzice mogą sobie na to pozwolić, zostaną poproszeni o zapłacenie mniejszych opłat w celu wsparcia sierot.

Zima 2019/2020:

Dwa obiekty mieszkalne dla chłopców i dziewcząt (obecnie 35 dzieci – 20 chłopców i 15 dziewcząt)

Lato 2020:

Pralnia i suszarnia odzieży.

Jesień 2020-Wiosna 2021:

Przedszkole i szkoła dla dzieci.

Lokalny wkład:

Teren pod budowę i praca 3 027 euro / 3 500 USD / 560 000 FC (kurs wymiany w euro, 1 euro = 185 FC)

Wstępna ocena kosztów

NR Opis Liczba jednostek Cena za jednostkę

(w walucie lokalnej)

Kwota

(w walucie lokalnej)

1 Cement budowlany 120  worków 24 000 FC 2 880 000 FC
2 Piasek do budowy wywrotka 1 040 000 FC 1 040 000 FC
4 Drzwi do obu obiektów mieszkalnych 2 240 000 FC 480 000 FC
5 Szyby do obu obiektów mieszkalnych 2 arkusze 40 000 FC 80 000 FC
6 Okna do obu obiektów mieszkalnych 4 sztuki 64 000 FC 256 000 FC
7 Listwy fazujące 17 kompletów 17 760 FC 301 920 FC
8 Kamień dekoracyjny 18 m. kw. 17 760 FC 319 680 FC
9 Płyty 9/15 16 sztuk 17 760 FC 284 160 FC
10 Blachy 70 arkuszy 18 000 FC 1 260 000 FC
11 Gwoździe walcowane 11 kg 4 000 FC 44 000 FC
12 Gwoździe papowe 6 kg 2 560 FC 15 360 FC
13 Farby olejne 40 litrów 7 200 FC 288 000 FC
14 Farby wodne 20 litrów 3 2000 FC 64 000 FC
15 Wapno 20 worków 15 000 FC 300 000 FC
16 Rozcieńczalnik 20 butelek 3 600 FC 72 000 FC
17 Gruz pod fundamenty  ciężarówka 1 440 000  FC 1 440 000  FC
18 Cegły do budowy 2000 sztuk 300  FC 600 000  FC
19 Załadunek 7 osób 16 000  FC 112 000  FC
20 Drut żelazny do wiązania 3 kg 3 000 FC 9 000 FC
21 Strzemiona do szalunków 50 sztuk 1 000 FC 50 000 FC
22 Zbrojenie do szalunków 20 sztuk 8 000  FC 160 000 FC
23 Wynagrodzenie murarzy 4 372 800 FC 1 491 200 FC
24 Praca pomocników murarzy 5 340 800 FC 1 704 000 FC
25 Nieprzewidziane wydatki związanie z dewaluacją lokalnej waluty 800 000 CF 800 000 CF

Razem (w miejscowej walucie)

4 497 740 FC 14 051 320 FC

Całkowita kwota w przeliczeniu na Euro

2431 EURO 7595 EURO

Kwota: 7595 €

Podsumowanie w miejscowej walucie – 14.051.320 FC

Numer projektu: 01/PARAK

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.