Pomoc na studia dla Ngedakumana Merensiyo w Buraniro w Burundi

Projekt: s. Ezechiela Pyszka, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.
Misja: Buraniro, Burundi
Zbierana kwota: 250 €

Nazwa projektu: 169/DUCHA

Opis

Zdolny absolwent z głębokiej prowincji

To nieczęsta, ale bardzo budująca sytuacja, gdy podopieczny programu Adopcja Serca nie tylko kończy szkołę podstawową i średnią, lecz jest na tyle zdolny, że dostaje się na studia. Z wielu powodów podopieczni programu zwykle kończą edukację na szkole średniej. W grę wchodzą przede wszystkim kwestie finansowe. Aby studiować w większym mieście, najczęściej w stolicy kraju, potrzeba środków. Opłacenie stancji, wyżywienia, podręczników i pomocy naukowych przekracza możliwości miejscowych rodzin. Nawet w razie otrzymania stypendium nauka jest bardzo droga. To podstawowy powód, dla którego część podopiecznych programu Adopcja Serca nie decyduje się na kontynuację nauki i studia wyższe. Chcemy ich wesprzeć. Pomoc na studia pozwoli kontynuować naukę najzdolniejszym. Z polskiej perspektywy to niewielkie kwoty, a dla nich są nieosiągalne.

Nauka to jego szansa

Jedną z osób dotkniętych biedą jest bardzo zdolny chłopiec z okolic misji Buraniro w Burundi. Chłopiec jest podopiecznym programu Adopcja Serca w Ruchu Maitri od czerwca 2006r. Na początku nauka nie szła mu zbyt dobrze, powtarzał klasy, ale w pewnym momencie zrozumiał, że chce się uczyć, że to jest jego szansa. W tym roku zdał egzamin państwowy i uzyskał dyplom pielęgniarza, lecz chciałby nadal kontynuować naukę. Być może zostanie lekarzem. Ngedakumana Merensiyo to pracowity chłopak, który może daleko zajść. Niestety jest biedny. Przydałaby się wyprawka dla niego na zagospodarowanie, by wesprzeć go w początkach okresu studenckiego, rodzina jednak nie jest mu w stanie tego zapewnić. Pomoc na studia od darczyńców z Polski pozwoli mu wystartować w dorosłe życie ze spokojem. Zachęcamy do wsparcia tej cennej inicjatywy.

Kosztorys:

wyprawka dla studenta  250 €

Siostra Ezechiela Pyszka, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, misja Buraniro, Burundi

Kwota projektu: 250 €

Numer projektu: 169/DUCHA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pomoc na studia dla Ngedakumana Merensiyo w Buraniro w Burundi