Pomoc ludziom biednym – leczenie oraz mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV

Projekt:  s. Nazariusza Żuczek, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Misja: Abong Mbang, Kamerun
Kwota projektu: 4280 €

Nazwa projektu: 146/CHRYS

Opis

Wspólnie uratujmy dzieci przed HIV

Bardzo potrzebujemy waszej pomocy w zakupie mleka dla dzieci, których matki są zarażone wirusem HIV. Jeśli dzieci urodzone z matek zarażonych wirusem HIV nie są przez nie karmione, a otrzymują  mleko w proszku, to dzieci te nie zostaną zarażone wirusem HIV, cieszą się życiem i dobrym zdrowiem. Dzieci, które potrzebują mleka, jest około 20 miesięcznie. Do 3 miesięcy dziecko otrzymuje puszkę mleka co 2 tygodnie, później co 3 tygodnie. Wspólnie z nami zanieś pomoc ludziom biednym!

Karmimy najsłabszych

Kontynuujemy projekt pomocy ludziom starszym, biednym, których nie stać na pokrycie kosztów leczenia i transportu  do szpitala oraz pomagamy tym ubogim w zakupie żywności. Żywność będzie wydawana poszczególnym osobom potrzebującym w zależności od zgłoszeń. W tygodniu takich osób jest przynajmniej 10. Pomoc organizujemy wraz z Ruchem Maitri. Liczba potrzebujących stale rośnie, dlatego prosimy: przyjdźcie na pomoc ludziom biednym!

Jeśli pomoc zostanie udzielona dorosłej osobie, to taka osoba czuje się przyjęta przez społeczeństwo. Cieszy się, że są dobrzy ludzie, którzy rozumieją jej słabość i to, że nie potrafi sobie sama pomóc. W jej sercu często budzi się wdzięczność i radość i odwaga do dalszego niesienia swojego krzyża choroby i słabości. Apelujemy o pomoc!

Kosztorys:

  1. Mleko początkowe od 0 do 12 miesięcy – 300 op. x 3.000 = 900.000 franków CFA
  2. Mleko dla dzieci po 12 miesiącu życia worek 25kg – 6 worków x 80.500 = 483.000 franków CFA
  3. Ryż 50 kg worek – 7 worków x 19.500 = 136.500 franków CFA
  4. Cacao do picia matinal – 100 g – 200 op.    x   2.300  =     460.000 franków CFA
  5. Ryby sardynki w puszkach w kartonach – 2 kartonów x 22.000  = 264.000 franków CFA
  6. Pomidory w saszetkach karton – 10 kartonów x 11.500 = 115.000 franków CFA
  7. Pomoc ludziom starszym, biednym w leczeniu szpitalnym w przypadku, kiedy u nas nie można tego przeprowadzić. W zależności od sytuacji – 750.000 franków CFA
  8. Leki dla chorych z wioski oraz dla chorych na covid-19 650.000 franków CFA

Niech sam Pan będzie Wam nagrodą za to wszystko co robicie dla naszych afrykańskich braci!

PODSUMOWANIE (w miejscowej walucie) – razem 3.758.500 franków CFA

s. Nazariusza Żuczek, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

Kwota projektu: 4280 €

Numer projektu: 146/CHRYS

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pomoc ludziom biednym – leczenie w Abong-Mbang!