Pomoc dla szkoły w Ndim

Projekt: o. Jerzego Steligi – Zakon Braci. Mniejszych Kapucynów.
Misja: Ndim, Republika Środkowej Afryki
Zbierana kwota: 1200€

Nazwa projektu: 7/RCA

Opis

Potrzebna pomoc dla szkoły w Ndim!

To jeden z najbiedniejszych krajów Afryki. Regularnie wstrząsany kryzysami ekonomicznymi i politycznymi, nie gwarantuje jego mieszkańcom podstawowych usług. Edukacja dzieci to luksus na który wiele rodzin po prostu nie stać. Dlatego prosimy o pomoc dla szkoły w Ndim w Republice Środkowoafrykańskiej. W 2013 roku rozpoczęła swoją działalność szkoła Caritasu w Ndim. Do szkoły tej uczęszczają sieroty i dzieci z ubogich rodzin, które nie miałyby żadnych możliwości nauki w szkole publicznej. W tym roku jest zapisanych 208 dzieci. Pomagamy im w zakupie zeszytów, książek i innych przyborów szkolnych. Opłacamy też 4 nauczycieli. Dość dużym ciężarem są dla nas głównie pensje dla nauczycieli. Potrzebujemy na nie rocznie 1200 euro. Dlatego zwracamy się do Was, kochani przyjaciele misji, o wsparcie. Pomoc dla szkoły w Ndim pomoże nam wykształcić wiele dzieci z ubogich rodzin, tak jak w programie Adopcja Serca.

Zadbajmy o uczniów!

Przez 2 lata w naszym województwie Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ będzie dożywiała dzieci ze wszystkich szkół, tak więc przez ten najbliższy okres dzieci będą miały zapewniony posiłek przynajmniej raz dziennie. Jeszcze nie rozpoczęliśmy tego dożywiania, ale w najbliższym czasie ma do nas dotrzeć transport z żywnością. Serdecznie pozdrawiam wszystkich członków Ruchu Maitri i przyjaciół misji w tygodniu modlitw w intencji misji. Liczymy jak zawsze na pozytywny odzew z Waszej strony. My zapewniamy o modlitwie codziennej i w comiesięcznej Mszy Świętej za Dobrodziejów.
Z modlitewną pamięcią,

o. Jerzy Steliga, OFM Cap. z Republiki Środkowoafrykańskiej

Kwota projektu: 1200 € rocznie

Dowolne wpłaty na ten cel prosimy kierować na konto wrocławskiej wspólnoty Ruchu „Maitri”:

nr konta: 05 1020 5226 0000 6402 0025 8103

nazwa konta: Ruch „Maitri” przy parafii św. Augustyna, ul. Sudecka 90, 53-129 Wrocław

Tytułem: Dożywianie dzieci, Helota

 

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pomoc dla szkoły w Ndim w Republice Środkowoafrykańskiej