Misyjna szkoła i pracownia krawiecka w Buraniro potrzebuje wsparcia

Projekt: s. Ezechiela Pyszka, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.
Misja: Buraniro, Burundi.
Zbierana kwota: 8500 €

Nazwa projektu: 172/DUCHA

Opis

Pracownia krawiecka w Buraniro od lat szkoli utalentowaną młodzież. To dla wielu nastolatków jedyna szansa na zdobycie zawodu, który da im stabilne utrzymanie. Misyjna pracownia jest wspierana przez Ruch Maitri, ale stale rosnąca liczba chętnych sprawia, że jak najszybciej trzeba ją rozbudować.

Bez pracy, bez perspektyw

Trudna sytuacja ekonomiczna tego biednego, afrykańskiego kraju sprawia, że młodzież po ukończeniu szkół nie ma ani zawodu, ani szans na pracę. Od wielu lat przy naszej misji działa pracownia krawiecka, w której młodzież ma możliwość nauki zawodu. Pozwala im to w przyszłości stać się osobami niezależnymi i samodzielnymi oraz zapewnić źródło utrzymania dla siebie i rodziny. Wśród osób uczestniczących w zajęciach są również podopieczni programu Adopcja Serca.

Więcej miejsc, więcej szans

Mamy coraz więcej próśb o miejsce w naszej szkole. Chciałybyśmy powiększyć pracownię o wybudowanie piętra na obecnym budynku.  W ten sposób uzyskałybyśmy miejsce dla 20 dodatkowych uczniów.

Prosimy o pomoc w zakupie części materiału budowlanego. Niektóre materiały jak cegła, zaprawa murarska robiona z ziemi, drzewo potrzebne do budowy rusztowań i wylewki, drzwi i okna, wykonamy we własnym zakresie. Mimo to rozbudowa wygeneruje spore koszty, przede wszystkim transportu. Zwracamy się z wielką prośbą do ofiarodawców o pomoc w dofinansowaniu tej ważnej dla miejscowej ludności inwestycji.

s. Ezechiela Pyszka, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.

Kosztorys:

  1. Druty zbrojeniowe nr 12 – 200 – po 3.500 frbu – razem 7.000.000 frbu
  2. Druty zbrojeniowe nr 10 – 80 – po 32.000 frbu – razem 2.560.000 frbu
  3. Étrier, kwadraty z drutu do wiązania przy wylewce – 1000 – po 1.500 frbu – razem 1.500.000 frbu
  4. Drut do wiązania – 50 kg po 9.000 frbu – razem 450.000 frbu
  5. Cement – 250 – po 30.000 frbu – razem 7.500.000 frbu
  6. Piasek –  liczony w samochodach – 15 – po 80.000 frbu – razem 1.200.000 frbu
  7. Żwir – liczony w samochodach – 15 – po 80.000 frbu – razem 1.200.000 frbu

Podsumowanie w miejscowej walucie 2.141.000 franków burundyjskich

Numer projektu: 172/DUCHA

Kwota projektu : 8500 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.