Marianie proszą o pomoc w pielgrzymce młodzieży z Atok

Projekt: ks. Franciszek Filipiec MIC, Zgromadzenie Marianów
Misja: Atok, Kamerun
Kwota projektu: 4210 €

Nazwa projektu: 27/MARIA

Opis

Nie ma prądu, mało studni

Nasz Region Bebend w Górnym dorzeczu Nyongu na wschodzie Kamerunu, gdzie znajduje się Atok, jest mało rozwinięty. Zaledwie parę lat temu zbudowano drogę asfaltową. Nie ma jeszcze elektryczności i mało jest studni i źródeł wodnych. To są znaki ubóstwa i niedorozwoju. Dlatego Marianie i nasza katolicka misja podejmują oprócz duszpasterstwa wiele innych zajęć. W naszej misji kontynuujemy też pracę w dziedzinie formacji dzieci i młodzieży. Organizujemy dla nich pielgrzymki, sesje, spotkania, chcemy wyposażyć tę młodzież w materiały dydaktyczne oraz stroje.

Marianie: pielgrzymki to wielkie przeżycie

Organizacja pielgrzymek z udziałem młodzieży i dzieci ma cel wychowawczy i formacyjny. Marianie organizują takie wyjazdy na 3 dni (dla dzieci) albo tydzień (dla młodzieży) by odbyli rekolekcje, spotkali rówieśników z całej diecezji, otrzymali posłanie od biskupa i duszpasterzy, skorzystali z sakramentów, komponowali i przedstawiali pieśni, teatr, zabawy itp. Pielgrzymki przynoszą wiele owoców pozytywnych w wychowaniu. Z kolei sesje dla młodzieży to trzydniowe spotkania prowadzone w parafii lub na wioskach, gdzie młodzież organizuje sama posiłki, przygotowuje dyskusje, dzieli się problemami, słucha konferencji. Mają oni także okazję skorzystać z innych propozycji jak spotkania tematyczne, filmy, koncerty itp. Działania te otwierają przed młodzieżą nowe horyzonty, dają świadectwa wartości, pomagają w znalezieniu odpowiedzi na życiowe pytania. Sesje mają ogromną wartość zwłaszcza dla młodzieży pozostającej na misji w Atoku, której brakuje atrakcji jakie proponują wielkie miasta. Bardzo ważne jest kształtowanie właściwych postaw, pozwalające na odciągnięcie młodych ludzi od złego towarzystwa, alkoholu itp.

Wakacyjne spotkania dla młodych

Forum Młodzieży ma wymiar jednoczący. Organizujemy spotkanie młodzieży z naszych mariańskich i sąsiednich parafii. Jest ono organizowane w okresie wakacji – zbiera się młodzież miejscowa oraz ta, która studiuje w miastach. Młodzież uczestniczy w konferencjach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, dyskusjach, dzieleniu się doświadczeniami, w koncertach, sztuki teatralnych, modlitwach, celebracjach itp. Forum trwa od 3 do 5 dni. Do tych działań niezbędne jest wyposażenie w materiały (chcemy zakupić śpiewniki 50 szt., biblie 30 szt., katechizmy 55 szt., oraz stroje, chustki dla dzieci). Samej młodzieży nie stać na ich zakup. Marianie proszą o pomoc.

Marianie: młodzi potrzebują wzorca

Młodzież wspomagana przez Marianów w szkole i na studiach razem z nami tworzy misje, pomagają przy budowie, w zagospodarowaniu pól, tworzeniu nowych ujęć wodnych itp. My zaś towarzyszymy im według naszych możliwości, opłacamy szkoły i studia i przez różne formy kształcenia ukazujemy im obraz osoby spełnionej pod względem duchowym i materialnym. Uczymy odpowiedzialności i zaangażowania w życie społeczne. Ubogich, kaleki i sieroty  wspieramy charytatywnie lecząc ich i dożywiając.

 

Kosztorys:

  1. Pielgrzymka dzieci do Sanktuarium w Nguelemendouka dla 40 dzieci + 4  opiekunów). Pobyt trwa dwa dni. Odległość około 150 km. Transport dwoma samochodami, wyżywienie – razem 195.000 CFA
  2. Pielgrzymka młodzieży do Sanktuarium w Nguelemendouka dla około 50 młodych, drogą idą 4 dni, na miejscu są 3 dni, łącznie 7 posiłków – razem 195.000 CFA
  3. Pielgrzymka do Sanktuarium w Atoku dla około 40 osób – razem 195.000 CFA
  4. 2 sesje parafialne dla młodzieży. Na jednej sesji około 70 osób, młodzież zostaje w wiosce 2 dni – razem 260.000 CFA
  5. 4 sesje formacyjne w wioskach. Na jednej sesji około 50 osób, młodzież zostaje w wiosce 2 dni – razem 740.000 CFA
  6. organizacja grup i chórów dla dzieci i młodzieży. wyposażenie w śpiewniki, katechizmy, biblie – razem 265.000 CFA
  7. chustki i stroje dla dzieci – razem 162.500 CFA
  8. JASPAMA  Forum Młodzieży. Spodziewamy się 250 uczestników (wyżywienie, transport) – razem 650.000 CFA

Dlatego, mając na uwadze realizację tych celów, ośmielam się prosić jeśli możecie, o wsparcie w tym dziele formacji dla dzieci i młodzieży w Kamerunie.

ks. Franciszek Filipiec MIC, Zgromadzenie Marianów, misja Atok, Kamerun

Kwota: 4210 €

Podsumowanie w miejscowej walucie – 2.662.500 franków CFA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Marianie