Karmelitanki proszą o projektor dla szkoły w Gitega Songa

Projekt: Siostra Jacqueline Tshibangu, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Gitega Songa, Burundi
Kwota projektu: 1890 PLN

Nazwa projektu: 97/KARML

Opis

Szkoła jest, sprzętu brak

Aż jedna trzecia mieszkańców Burundi nie potrafi czytać ani pisać. Walka z analfabetyzmem to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Afryką. Bez edukacji, młode pokolenia nie będą w stanie wyrwać się z biedy. Od lat kształcenie podstawowe i średnie organizują tam Karmelitanki. Pomagamy im od początku. Teraz zwracamy się z prośbą o środki finansowe na zakup projektora do nowo powstałej Szkoły Podstawowej w Gitega-Songa. Otwarcie placówki wzbudziło duże zainteresowanie wśród lokalnej ludności, mnóstwo dzieci chce podjąć naukę. Wiedzą, że znajomość czytania, pisania i liczenia pomoże im w dorosłym życiu. Niestety w szkole brakuje niezbędnego wyposażenia.

Dzieci zobaczą więcej

Zaopatrzenie szkoły w projektor pomoże bardzo w przekazie wiedzy naszym najmłodszym uczniom. Dzięki użyciu w szkole projektora uczniowie będą mieli szansę zobaczyć na własne oczy dużo więcej, zamiast tylko czytać treść podręcznika. Jeśli w naszej klasie znajdzie się projektor, z pewnością będzie często używany. Obraz zawsze pomaga w nauce, co z pewnością przełoży się na znaczny wzrost stopnia przyswajania wiedzy przez uczniów oraz wpłynie na polepszenie jakości samego procesu nauczania. Dzieci są wzrokowcami i rozpiera je energia. Przekazywanie treści z pomocą projektora pomoże w lepszym ugruntowaniu zdobywanej wiedzy.

Karmelitanki: projektor pomoże w nauce

Zamierzamy zakupić projektor wraz z etui. Zakupu dokonamy w Polsce i prześlemy pocztą misyjną. W ten sposób unikniemy drożyzny, jaka panuje w Burundi. Realizacja naszego projektu ułatwi pracę nauczycielom i pomoże w lepszym, twórczym przyswajaniu wiedzy przez uczniów. Z projektu zakupu szkolnego projektora będzie korzystało w ciągu roku ok. 450 uczniów. Mamy nadzieje, że dobry sprzęt posłuży społeczności uczniowskiej na wiele lat. Nowo otwarta szkoła w Gitega Songa potrzebuje Twojej pomocy!

Kosztorys:

  1. projektor ACER (planujemy zakup w Polsce) – 1.740 PLN
  2. torba do projektora – 150 PLN

RAZEM                                                                                                       1.890 PLN

Projekt: Siostra Jacqueline Tshibangu, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Karmelitanki