Nakarm niedożywione dzieci z Madagaskaru

Projekt:  o. Adam Brodzik SVD, Zgromadzenie Księży Werbistów
Misja: Mananjary, Madagaskar
Kwota projektu: 1538 €

Nazwa projektu: 01/DIEMA

Opis

Posiłek dla ubogich maluchów z Mananjary

Rozpoczynamy współpracę z misją w kolejnym afrykańskim kraju. Madagaskar nawiedzają liczne epidemie, spora część populacji tkwi w ubóstwie, a sytuacja polityczna jest niestabilna. Dzieci z okolic Mananjary na wschodzie kraju cierpią z powodu niedożywienia. Pomagają im księża werbiści z Polski, którzy prowadzą misję w tej miejscowości. Dopomóżmy misjonarzom w dożywianiu ubogich maluchów. Zanieśmy pomoc Afryce!

Rodzice nie dbają o edukację dzieci

W Szkole dla Biednych w Mananjary (Ecole des Pauvres) uczy się obecnie ponad 100 dzieci, pochodzą z najbiedniejszych rodzin w tym mieście na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Rodzice uczniów często nie widzą potrzeby edukacji. Zapewniając codzienny posiłek dla dzieci, pomagamy im samym i skłaniamy rodziców do współpracy. Tylko dzięki edukacji dzieci są w stanie wyrwać się z chronicznej biedy, która trapi ich region.

Szkoła dla Biednych

Stołówka, która rozdaje posiłki, mieści się w Szkole dla Biednych, w dzielnicy miasta Mananjary, Janambow. Każdego dnia w ciągu roku szkolnego, który trwa od października do czerwca, 100 dzieci otrzymuje regularnie obiad. Razem to 20 posiłków miesięcznie dla 100 dzieci przez 9 miesięcy. W grudniu i okresie Wielkanocy nie ma szkoły. Pomocy udzielają księża werbiści, a jej koszt jednostkowy to ok. 340 ariary.

Werbiści: zwalczamy głód i analfabetyzm

Na pomocy skorzystają przede wszystkim dzieci, ich rodzice nie zawsze mogą zapewnić im posiłek. Dodatkowo rozwiążemy problem analfabetyzmu, który we wschodniej części Madagaskaru jest nadal wielki. Ze zdobytym wykształceniem łatwiej im będzie zdobyć pracę i zapewnić właściwy rozwój swoim przyszłym rodzinom. Przekazując wartości chrześcijańskie przyczyniamy się również do formowania świadomych wierzących.

KOSZTORYS

  1. Ryż – razem 30 worków po 20 kg – 73 000 za worek – razem 2 190 000
  2. Warzywa suche (groch, fasola) – razem 150 kg – koszt 1 kg 8 000 – razem 1 200 000
  3. Mięso – razem 145 kg – koszt 1kg 9 000 – razem 1 300 000
  4. Warzywa świeże (pomidory, maniok, ziemniaki) – razem 900 000
  5. Olej, przyprawy, itp. – razem 410 000

Podsumowanie w miejscowej walucie – 6.000.000

Całkowity koszt projektu: 1538 €

Numer projektu: 01/DIEMA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Werbiści