Dożywianie najbiedniejszych dzieci z Dakshinkali w Nepalu

Projekt: Aleksandra Kurnicka, Karunika Foundation
Miejsce: Kathmandu, Nepal
Kwota projektu: 14 330 €

Nazwa projektu: 37/KARTC

Opis

Głód u podnóża Himalajów

Dożywianie najbiedniejszych z biednych to kontynuacja akcji, którą prowadzimy od 2020 roku we współpracy z Maitri. Program obejmuje dzieci, które często nie mają szans na otrzymanie ciepłego, pełnowartościowego posiłku w domu. Dla nich posiłek darowany przez nas jest właściwie jedynym w ciągu dnia. Obecnie po pandemii panuje w Nepalu wielka nędza. Wiele dzieci głoduje, jeszcze więcej jest niedożywionych. Te dzieci trafiają do szkoły te dzieci, bo ich rodzice mają nadzieję, że będzie tam jedzenie. Inaczej większość pracowałaby przy domu, w polu lub jako wyrobnicy żyjący z dniówki razem z rodzicami.

Zmuszone do pracy

Ogromna ilość dzieci pracuje zamiast się uczyć. Z tego powodu pogłębia się analfabetyzm. Dzieci są wyczerpane pracą, nierzadko anemiczne. Dziewczynki w wieku 9-12 lat wydawane są za mąż, aby była jedna buzia mniej do wykarmienia w rodzinie. Generalnie w Nepalu w ubóstwie żyje ponad 70% społeczeństwa. Dożywianie najbiedniejszych dzieci to ogromna wartość dla nich i całej okolicy. Obecnie wiele dzieci bez tego programu porzuciłoby szkołę. Bieda i głód nie pozwalają im skupić się na nauce. Prosimy o kontynuację akcji dożywiania dzieci z Dakshinkali. Codzienny posiłek w szkole stał się dla nich normą i wyczekiwanym momentem dnia, radością w ich ekstremalnie trudnym życiu.Prosimy o przyznanie posiłków dla 85 dzieci na cały rok. Dzieci, które teraz jedzą u nas, nie wyobrażają sobie już, że może być inaczej. Z akcji skorzysta wiele osób, nie tylko dzieci, ale i ich rodziny. Dzięki wykształceniu jednego członka rodziny, dzieci uzyskają szansę na życie poza skrajnym ubóstwem.

Dzieci jak duchy

Projekt obejmuje dzieci z klas 1–7. W szkole mamy izbę z przeznaczeniem na gotowanie posiłków. Posiłki gotuje zatrudniony kucharz, wydawane są codzienne ok. godz. 13:00 przez kadrę nauczycielską. Dzięki dokarmianiu dzieci uczęszczają do szkoły, nie chorują, są aktywne, nie otępiałe, osiągają lepsze wyniki w nauce. Wasza pomoc to wielki dar dla tych dzieci. Wszystkie wywodzą się z najniższej kasty. Przed objęciem ich naszą opieką były jak duchy, niewidoczne nawet we własnych domach. Gdy zaczynaliśmy program dzieciaki jadły na stojąco, biorąc po wiele dokładek. Teraz serce rośnie, gdy patrzymy jak zajadają posiłki. Dzięki Wam dzieje się dobro. Prosimy o kontynuację akcji dożywiania!

Aleksandra Kurnicka, Karunika Foundation, Kathmandu, Nepal

Kosztorys:

LP opis Ilość dzieci Cena posiłku w miejscowej walucie Kwota w miejscowej walucie
1 ciepły pełnowartościowy posiłek: ryż, soczewica, warzywa, przez 6 dni w tygodniu (wliczone wynagrodzenie kucharza) 85 60 npr 5100 npr x 343 dni = 1.749.300 npr
  PODSUMOWANIE   1.749.300 npr

Wnioskowana kwota: 14 330 €

Numer projektu 37/KARTC

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Dożywianie najbiedniejszych dzieci z Dakshinkali w Nepalu