Dożywianie dzieci w przedszkolu w Essiengbot

Projekt:  s. Regina Kozioł, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
Misja: Essiengbot, Kamerun
Kwota projektu: 3560 €

Nazwa projektu: 44/OPATR

Opis

Przyjdź na pomoc Afryce i zaangażuj się w dożywianie dzieci w przedszkolu w Essiengbot.

Długa droga do przedszkola

Zwracam się z serdeczną prośbą o dofinansowanie dożywiania dzieci z misyjnego przedszkola w Essiengbot w Kamerunie. Większość z nich ma do przebycia na piechotę ok. 3-4 km. Często mieszkają w odległych wioskach. Przejście tej drogi to dla nich ogromny wysiłek.  Niestety ich rodzice często są bardzo biedni. Jeden ciepły posiłek dziennie czasem wydaje się tutaj luksusem. Ubóstwo wynikające z braku stałej pracy we wschodniej części Kamerunu, nie wpływa na postęp w rozwoju gospodarczym tego regionu, a co za tym idzie ludzie wciąż potrzebują wsparcia i pomocy z zewnątrz.  Siostry zbierają także na leki dla chorych. W tej chwili potrzeba nakarmić najmłodsze dzieci z przedszkola, w którym uczą się także podopieczni programu Adopcja Serca.

Dożywianie dzieci w przedszkolu

Najedzone dzieci chętniej biorą udział w zajęciach.  Także ich rodzice są spokojni, zwłaszcza ci najubożsi, którzy nie zawsze mają możliwość dać dziecku kawałek manioku. Od kilku lat dzieci z przedszkola w Essiengbot uczestniczą w projekcie dożywiania. Dzięki pomocy Maitri dzieci w dni szkolne otrzymują codzienny posiłek. Obecnie mamy pod opieką 120 dzieci. Akcja dokarmiania niedożywionych maluchów odbywa się przez 9 miesięcy tj. od września 2019 do maja 2020. Dożywianie dzieci w przedszkolu pomoże im stanąć na nogi i pomoże w prawidłowym rozwoju. Wystarczy niewielka kwota!

Kosztorys:

1) 3 razy w tygodniu dzieci otrzymują posiłek (pączek i mleko):

1 posiłek  x 3 dni x 120 dzieci =39.600 F/ tydzień x 36 tygodni – 1.425.600 franków CFA 

2) w pozostałe 2 dni dzieci otrzymują ciastka lub cukierki

1 porcja x 2 dni x 120 dzieci = 12.000 F x 36 tygodni – 432.000 franków CFA

3) raz na 2 miesiące dzieci otrzymują posiłek z okazji świąt (ryba oraz ryż)

1 posiłek x 4 dni x 120 dzieci – 240.000 franków CFA

RAZEM – 2.097.600 franków CFA

Dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie.

s. Regina Kozioł, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Kwota projektu: 3560 €

Numer projektu: 44/OPATR

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.