Dożywianie dzieci z przedszkola w Essiengbot w Kamerunie

Projekt:  s. Regina Kozioł, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
Misja: Essiengbot, Kamerun
Kwota projektu: 2330 €

Nazwa projektu: 46/OPATR

Opis

Kontynuujemy dożywianie dzieci z przedszkola w Essiengbot. W całym naszym regionie to jedyne przedszkole, które posiada tak liczną grupę dzieci. W ubiegłym roku było ich aż 105 w trzech grupach. Dzieci przebywają pod opieką trzech nauczycielek. Rodzice przysyłają pociechy do przedszkola, wiedząc, że ich dziecko objęte jest opieką. Mamy niezbędne pomoce dydaktyczne, miejsce do zabawy i odpoczynku oraz oczywiście śniadanie, którego najczęściej dzieci nie jedzą wychodząc z domu. Dlatego też staramy się zapewnić każdego roku dożywianie w przedszkolu. Zwracam się z serdeczną prośbą o dofinansowanie dożywiania.

Śniadanie pomaga w nauce

Potrzeba dożywiania jest konieczna dla najmłodszych dzieci z przedszkola. Najedzone dzieci chętniej biorą udział w zajęciach. Ubóstwo tutejszej populacji sprawia, ze rodzice nie są w stanie zapewnić wszystkich potrzeb ich dzieci. W tej sytuacji staramy się nieść pomoc na odcinkach, które zostały nam powierzone. Od kilku lat dzieci z przedszkola w Essiengbot uczestniczą w projekcie dożywiania. Dzięki pomocy Maitri dzieci otrzymują posiłek, rosną ich motywacje do uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.

Potrzebujących jest coraz więcej

Liczba dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola, wzrasta każdego roku. Obecnie mamy pod opieką 105 dzieci. Dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie. Dożywianie dzieci odbywa się przez 7 miesięcy. Od października 2020 do maja 2021 z przerwami na ferie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

1. Trzy razy w tygodniu dzieci otrzymują begnets (kameruńskie pączki) oraz mleko.
2. Pozostałe dwa dni w tygodniu: ryż z sosem z orzechów ziemnych, ryba, ciastka.

Kosztorys:

Ad 1) 1 posiłek trzy razy w tygodniu – 120 franków CFA x 3 x 100 = 36.000 franków CFA – 36.000 franków CFA x 4 tygodnie = 144.000 franków CFA x 7 miesięcy = RAZEM 1.008.000 franków CFA

Ad 2) 2 posiłek dwa razy w tygodniu – 100 franków CFA x 2 x 100 = 20.000 franków CFA x 4 tygodnie = 80.000 franków CFA x 4 miesiące = 320.000 franków CFA
400 franków CFA x 2 x 100 = 80.000 franków CFA x 4 tygodnie = 320.000 franków CFA x 3 miesiące = 960.000 franków CFA

RAZEM – 2.288.000 franków CFA

Serdeczne Bóg zapłać dla wszystkich chcących wspomóc nasze dzieło.

s. Regina Kozioł, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Kwota projektu: 2330 €

Numer projektu: 46/OPATR

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Dożywianie dzieci z Essiengbot