Boże Narodzenie w Afryce – podaruj radość ubogim dzieciom z Abong-Mbang!

Projekt:  s. Alicja Adamska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Misja: Abong Mbang, Kamerun
Kwota projektu: 3560 €

Nazwa projektu: 154/CHRYS

Opis

Uchyl dzieciom rąbek nieba

Po wielokrotnym doświadczeniu organizowania święta dla dzieci z okazji Bożego Narodzenia, pielgrzymek diecezjalnych oraz Dnia Młodości 11 lutego, ośmielam się zwrócić ponownie z prośbą o dofinansowanie tych uroczystości. Cel tej prośby jest ciągle ten sam. Dzięki Waszemu wsparciu uchylamy dzieciom rąbka nieba. Dla dzieci Afryki święto to nabiera wartości chrześcijańskich tylko i wyłącznie dzięki pomocy ludzi wielkich serc. Boże Narodzenie w Afryce to okazja do podarowania uśmiechu najbiedniejszym z biednych.

Każdy otrzymuje podarunek

W Kamerunie spotykamy mnóstwo błyskotek i zabawek, ale są one dostępne tylko dla niektórych – bogatszych. Wiele dzieci patrzy z zazdrością na zabawki innych. Jednak dzięki Waszemu wsparciu cała nasza szkoła i dzieci z parafii korzystają z radości loterii fantowej, a także uroczystego posiłku z okazji Bożego Narodzenia. Każde dziecko otrzymuje jakąś zabawkę, skarpetki oraz słodycze. Dzieci uczestniczą w diecezjalnej pielgrzymce. Ostatnio z powodu pandemii jest ona organizowana w dekanatach, bo tutaj nadal obowiązują ograniczenia. Poniższy projekt planuję zrealizować  w okresie wrzesień  2022 – luty  2023. Pomoc od darczyńców Maitri posłuży na zakup żywności, słodyczy, zorganizowanie loterii fantowej, wyjazd na pielgrzymkę oraz zakup skarpetek dla wszystkich dzieci ze szkoły, a także kupno słodyczy w dniu młodości itp.

Święta bez choinki

W Kamerunie jestem od 30 lat. Zauważyłam tu brak tradycji i wynikającej z niej radości przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. W wielu domach nie ma świątecznego posiłku. Czasem dzień świąteczny nie rożni się od tego najbardziej zwykłego w ciągu roku, wiele dzieci chodzi bezczynnie po ulicach. W tym czasie rodzice zajęci są sobą.

Z kolei w okresie miedzy Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem wyjeżdżamy z dziećmi na pielgrzymkę diecezjalną dzieci. Gdyby nie pomoc otrzymana od Was prawdopodobnie nie byłoby takiego wyjazdu.

Wasza pomoc na powyższy cel, może ofiarować radość i miłość dzieciom. Będzie ona również powodem uśmiechu na wielu twarzach dziecięcych i okazją doświadczenia miłości Bożej.

Kosztorys:

I. Boże Narodzenie

ryż 2 25 000 50 000
mięso Dla ok. 500 dzieci 200 000 200 000
olej 1   27000   27 000
przyprawy   50 000   50 000
słodycze 150 000 150 000
sok 100 000 100 000
zabawki 250 000 250 000
razem 977 000

II . Pielgrzymka

1 mleko 1 85 000 85 000
cukier 1 35 000 35 000
kakao 1 27 000 27 000
chleb 40 000 40 000
ryby 1 35 000 35 000
fasola 20 kg 15 000 15 000
przyprawy 25 000 25 000
przejazd 100 000 100 000
RAZEM 362 000

III. Dzień Młodości

Skarpetki na defiladę 500 500 250 000
sok 150 000 150 000
ciastka i słodycze 100 000 100 000
strój dla majoretek 12 120 000 120 000
 Mały posiłek 500  150 000 150 000
razem 770 000

Podsumowanie

1  

Boże Narodzenie

400 dzieci  

977.000 franków CFA

2 Pielgrzymka  50 dzieci  

362.000 franków CFA

3  

Dzień Młodości

 400 dzieci  

1.220.000 franków CFA

Podsumowanie (w miejscowej walucie) 2.139.000 franków CFA

 

s. Alicja Adamska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

PODSUMOWANIE (w miejscowej walucie) – razem 2.139.000 franków CFA

Kwota projektu: 3560 €

Numer projektu: 154/CHRYS

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Boże Narodzenie w Afryce – podaruj radość ubogim dzieciom z Abong-Mbang w Kamerunie