Informacje dla mediów

INFORMACJE O HISTORII I DZIAŁALNOŚCI RUCHU “MAITRI”

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI został utworzony na przełomie 1975/76 roku w Warszawie. Założycielem był Jacek Wójcik, który kierowany radami śp. ks. Bronisława Bozowskiego trafił, w trakcie podróży do Indii do Domu Sióstr Misjonarek Miłości w Kalkucie, gdzie podjął pracę wolontariacką. Inspiracją do założenia Ruchu była postawa i praca bł. Matki Teresy i jej Zgromadzenia. Uczestnictwo w Ruchu od początku jego istnienia wiąże się ściśle z formacją duchową członków i pracą na rzecz ubogich i głodujących. W swoich szeregach Ruch skupia osoby świeckie wszystkich stanów, niektóre z nich posiadają wykształcenie teologiczne. Ruch uznał za patronów św. Franciszka i bł. Matkę Teresę. W ciągu 40 lat istnienia Ruch MAITRI stał się jednym z największych dzieł prowadzonych na rzecz misji przez katolicki laikat w ścisłej współpracy z Kościołem.

Zalążkiem Ruchu była grupa pod nazwą Studenckie Konwersatorium Trzeciego Świata, która powstała na przełomie lat 1975/76 przy klasztorze oo. Paulinów przy ul. Długiej 3 w Warszawie i została zatwierdzona pismem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej  z dn.15.10.1976 r. W miarę powstawania kolejnych wspólnot Ruch przyjął nazwę „Ruch Wymiany z Krajami Trzeciego Świata – Maitri”. W 1990 roku decyzją Rady Ruchu nazwa została zmieniona na „Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata – Maitri”. W 1989 Episkopat Polski wyznaczył Krajowego Duszpasterza Ruchu w osobie śp. ks. Romana Foryckiego SAC. Dzięki niemu został opracowany statut Ruchu, w którym zawarto rozpoznany charyzmat – „Wyrażana czynem miłość do najuboższych”.

Ruch jest członkiem założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Obecnie (2017) Ruch funkcjonuje w ramach dziesięciu wspólnot działających przy parafiach (Gdańsk, Białystok, Warszawa, Lublin, Bytom, Gliwice, Rybnik, Racibórz, Poznań, Wrocław). Wspólnoty posiadają i opiekunów duchowych, pozostają także w kontaktach z biskupami diecezjalnymi. Sprawozdania z działaności poszczególnych Wspólnot znajdują się tutaj. Od 2017 roku Funkcję Duszpasterza Krajowego Ruchu MAITRI pełni ks. dr Andrzej Panasiuk z archidiecezji gnieźnieńskiej.

Charyzmat Ruchu jest realizowany przez codzienną pracę na rzecz misji Kościoła katolickiego. W wczesnym okresie uczestnicy Ruchu wysyłali paczki do Sióstr Misjonarek Miłości z Kalkuty, z czasem akcja nabrała charakteru masowego i została rozwinięta również w Czechach i Słowacji. W latach 70/80’ Ruch podjął współpracę z ośrodkiem dla trędowatych w Jeevodaya w Indiach prowadzonym przez śp. ks. A. Wiśniowskiego SAC oraz z podobnym ośrodkiem w Puri prowadzonym przez śp. O. Mariana Żelazka SVD. Współpraca ze zgromadzeniami pallotynów i werbistów trwa do dziś między innymi w ramach rozpoczętego w 1996 r. programu pomocy dzieciom – Adopcja Serca. Uczestnictwo w programie wiąże się z moralnym zobowiązaniem ofiarodawcy do pomocy, konkretnemu znanemu z nazwiska i imienia ubogiemu dziecku. Dzięki pomocy dzieci nie głodują i mogą uczęszczać do szkoły.

Adopcja Serca była odpowiedzią na apele o pomoc Sióstr Pallotynek i Księży Pallotynów, wobec tragicznych skutków ludobójstwa w Rwandzie dotykających setek tysięcy głodujących sierot. W 2015 roku program obejmował ok 3600 dzieci w jedenastu krajach (Afryka- Rwanda, DR Kongo, Burundi, Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Togo, Sudan, Madagaskar, Kongo (Brazzaville), Indie, Boliwia). Około 6000 podopiecznych zakończyło udział w programie. Przy współpracy z Ruchem, 23 zgromadzenia zakonne prowadzące 53 placówki misyjne realizują co roku mikro projekty  pomocy nakierowane na walkę z głodem, skrajnym ubóstwem, budowę infrastruktury i formację duchową mieszkańców. Dzięki ofiarodawcom z Ruchu MAITRI zostało wyświęconych 10 księży, a kolejnych 20 kleryków studiuje w seminarium w Bertoua w Kamerunie. Więcej na temat pomocy udzielanej ubogim w Afryce.

Więcej szczegółowych informacji na temat Ruchu “Maitri” i jego bieżącej działalności  można uzyskać w gdańskim biurze Ruchu.

XX-lecie PROGRAMU ADOPCJA SERCA